Med overtagelsen for nylig af det tyske firma LR Intralogistik GmbH, specialist i intern materialetransport med træktog, bygger STILL sin førende markedsposition yderligere inden for Lean Logistics.

STILL’s træktog består af en trækker og flere på toget fastgjorte påhængsvogne, de såkaldte E-, B- eller C-rammer, til optagelsen af trolleys.  Trolleyen, som er læsset med ladvogne eller produkter af enhver art, skubbes langs gulvet ind i påhængsvognen uden brug af ekstra løftevogn og hæves let og hurtigt til kørslen.

Således bliver der på én gang transporteret hen imod et stort antal produktionssteder  – og her leveres de fornødne materialer just in time samt borttransport af f.eks. affald og præfabrikerede dele.

Mindre ulykkesrisiko
Denne produktionsforsyning til lave materiale-beholdninger sikrer en reduceret intern trafikmængde, en mindre ulykkesrisiko og en effektiv personaleindsats.

Derfor er træktog-systemer en integreret del af fremtidsorienterede LEAN-metoder.
Samtidig styrker STILL sine kompetencer inden for procesorienterede løsninger indenfor materialestyring og automatiserede løsninger.

Til LR Intralogistiks forretning hører udvikling af kundetilpasserede træktog-systemer og trolleys med fokus på effektivitet af omkostninger samt sikkerhed og ergonomi.

Eksklusiv partner
Lige siden firmaet blev grundlagt for syv år siden, har det arbejdet tæt sammen med STILL som eksklusiv partner. Begge virksomheder har i fællesskab opnået en førende position inden for produktionsforsyning med træktog.

“På det voksende marked for intelligente og effektive logistik- og materialestyrings-systemer vil STILL også fremover indtage en førende position. Sammen råder LR Intralogistik og STILL over store udviklingsmuligheder for at kunne imødekomme kundernes fremtidige krav”, siger Thomas A. Fischer, direktør for salg, marketing og service i STILL koncernen.

Forsyningskoncepter
Træktogets store anvendelsesmuligheder for kunden går lige fra simpel lokaltrafik til forsyningskoncepter med nøjagtigt synkroniseret rækkefølge. STILL arbejder så gennem en central virksomhedsenhed med kompetencer inden for rådgivning og projektering af interne transportsystemer.

“Dermed udvider STILL fortsat sine kompetencer, når det gælder komplekse løsninger indenfor materialehåndtering til logistik – og til realiseringen af intelligente fabrikker og lagre. Med henblik på den tiltagende efterspørgsel efter koncepter til del- eller fuldautomatisering af logistikprocesser, byder træktoget på et enormt vækstpotentiale for STILL”, siger Thomas A. Fischer.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk