Af Finn Bruun

Som opfølgning på den maritime vækstplan skal kendskabet til Det Blå Danmark øges internationalt.

En fælles markedsføringsindsats fra Søfartsstyrelsen, erhvervet og Udenrigsministeriet skal således bidrage til at udbygge den maritime klynge i Danmark, tiltrække virksomheder samt styrke eksporten af danske maritime produkter og services.

Markedsføringsindsatsen rettes mod udenlandske offentlige og private maritime beslutningstagere. Stærke argumenter for at vælge Det Blå Danmark er: Kvalitetsskibsfart; en stærk maritim klynge; gode rammevilkår for at drive maritim virksomhed; stærke kompetencer og kvalificeret arbejdskraft; samt udvikling af fremtidens højteknologiske og grønne maritime løsninger.

Høj prioritet
Fremtrædende maritime erhvervsledere påpegede i vækstteamet for Det Blå Danmark behovet for at styrke den fælles markedsføring. Med vækstplanen tog regeringen den udfordring op.

“En effektiv markedsføring af Det Blå Danmark kræver en målrettet indsats, hvor aktørerne løfter i flok, og hvor vi bevarer fokus. Målet er at skabe vækst og beskæftigelse og det gør, at Søfartsstyrelsen prioriterer indsatsen højt, siger Søfartsstyrelsens direktør Andreas Nordseth.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk