Produktivitetskommissionen har netop barslet med sin femte analyserapport, men der er ikke meget nyt i den i forhold til tidligere rapporter.

Direktør for DTL, Dansk Transport og Logistik, Erik Østergaard mener, der er direkte mangler i rapporten – ikke mindst, fordi der ikke differentieres mellem privat- og  erhvervstransporten i forbindelse med f.eks. brotakster.

Dyrest i myldretiden
Kommissionen tager samtidig på ny anbefalingerne op om forsøg med km-baseret roadpricing og foreslår brugerbetaling i myldretiden for at køre over større broer og tunnelser i perioder med trængsel. Samtidig foreslås det, at priserne sænkes på Storebælts- og Øresundsforbindelsen i perioder uden trængsel.

Erik Østergaard mener, at denne del skal nuanceres kraftigt i forhold til f.eks. lastbiltrafikken:

”Jeg vil godt gentage, hvad vi har sagt før om roadpricing og brugerbetaling – nemlig at erhvervstransporten kun i meget lille grad kan adfærdsreguleres gennem afgifter og bompenge. Netop derfor må man så også lægge en skelnen ind mellem erhvervstransport og privattransport. Der er i langt de fleste tilfælde ikke noget alternativ til transport med lastbil, og derfor vil man ikke opleve nogen nævneværdig adfærdsændring, selv om man laver trængselsafgift – hvorimod privatpersoner ofte vil have et offentligt transportalternativ og derfor kan påvirkes, ” siger Erik Østergaard.

Roadpricing-princip ikke klar
Kommissionen gentager, hvad både Infrastruktur- og Trængselskommissionen har anbefalet – og som allerede er blevet sparket på til hjørne de andre gange. Fordi f.eks. teknologien til roadpricing ikke er færdigudviklet. Bl.a. i Holland er roadpricing udsat af samme grund.

Det samme gælder kritikken af letbanerne, som kommissionen nu foreslår droppet til fordel for busser – men der er jo allerede enighed om letbanerne som bedste og mest brugervenlige løsning på infrastrukturen omkring de store byer. Metroen til Nordhavnen skydes også ned – selv om den er vedtaget. Det er forvirrende.

Cato-metoden
Men måske lykkes det for visse politiske grupperinger at få omstødt vedtagne aftaler.

Ligesom den romerske senator Cato den Ældre, der afsluttede alle taler i senatet med sætningen: I øvrigt mener jeg at Carthago bør ødelægges – fordi han mente den afrikanske havneby var en trussel mod Romerriget – og endte med at få opfyldt sit ønske i tredje puniske krig 146 f.Kr.

Regeringen har måske nu fået en ramme at arbejde med, men de fleste borgere må blive forvirrede, når de samme konklusioner dukker op igen i forbindelse med roadpricing og brugerbetaling.

Kommission har bundet en pakke
Kommissionen bekræfter nemlig de anbefalinger, der i forvejen ligger fra henholdsvis Infrastrukturkommissionen og Trængselskommissionen. Det fastslår Erik Østergaard, der har siddet som medlem i begge de tidligere kommissioner:

”Den femte analyserapport sætter anbefalingerne fra de tidligere kommissioner ind i en produktivitetsmæssig ramme, så der nu er bundet en pakke og givet et vigtigt pejlesignal til de politiske beslutningstagere. Vi er langt hen ad vejen enige i konklusionerne om, at der skal investeres i de trafikprojekter, der gør mest gavn og giver basis for den stærkeste udvikling i produktiviteten. Trængsel hæmmer produktiviteten og skal bekæmpes,” udtaler Erik Østergaard.

En række anbefalinger
Rapporten kommer med en række anbefalinger til, hvordan produktiviteten kan styrkes i Danmark. Både i forhold til at bygge infrastruktur og i forhold til at bruge den.

Den gentager anbefalingerne om at investere i områder med trængsel og korridorer med meget trafik og øger sammenhængen i og mellemområder med stor koncentration af økonomisk aktivitet. Det gælder også investering i ITS, kørsel i nødspor og rampedosering, som alle er aktiviteter, som er  anbefalet af DTL.

Skal organiseres bedre
”Der er nogle lavt hængende frugter man hurtigt kunne tage fat på: Vej- og ledningsarbejde må og skal for eksempel organiseres smartere. Det nytter ikke noget at der for eksempel graves op til rør og ledningsarbejde – og så arbejdes der slet ikke på stedet i dagevis. Det tror jeg mange kan nikke genkendende til at have oplevet. Det er ødelæggende for trafikafviklingen – og et unødigt irritationsmoment,” siger Erik Østergaard.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk