Af Finn Bruun

Under et halvt år efter, at regeringen offentliggjorde sin vækstplan for Det Blå Danmark, konkluderer formanden for Danmarks Rederiforening, at de fleste initiativer i planen allerede er ved at blive realiseret.

Formanden for Danmarks Rederiforening, adm. direktør i rederiet D/S NORDEN A/S, Carsten Mortensen, stod sidste år i spidsen for det såkaldte vækstteam, der dannede grundlag for regeringens efterfølgende ”Vækstplan for Det Blå Danmark”, som blev offentliggjort i december 2012.

Forslag bliver hørt
Nu kunne han i forbindelse med den årlige generalforsamling i Danmarks Rederiforening konkludere, at der i den grad er sat handling bag regeringens ord i den omfattende og ambitiøse plan. Med Vækstplan DK har regeringen desuden i dette forår styrket den generelle danske konkurrenceevne via blandt andet en nedsættelse af selskabsskatten.

– Regeringen er gået videre med næsten alle de rejste forslag i vækstplanen – og lidt til endda. Det er meget tilfredsstillende, at regeringen er gået så aktivt ind i gennemførelsen af den maritime vækstplan og har så stor fokus på det potentiale, Det Blå Danmark har for at skabe yderligere vækst og beskæftigelse i Danmark, siger han og nævner, at Vækstplanen indeholder 38 indsatsområder, nogle administrative, andre i form af lovgivning.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk