Transportminister Benny Engelbrecht udbyder nu via Færdselsstyrelsen opgaven med at opkræve ubetalte parkeringsafgifter fra udenlandske køretøjer til et privat inkassofirma.

Det skal sikre en højere betalingsandel. Den er i dag kun på skuffende 17 procent.

Når et udenlandsk køretøj har parkeret ulovligt på en dansk motorvejsrasteplads, sker det alt for ofte, at parkeringsafgiften aldrig bliver betalt.

Skruer bissen på

Transportminister Benny Engelbrecht vil nu sikre en mere effektiv opkrævning, så ubetalte parkeringsafgifter bliver betalt.

”Det er uacceptabelt, at det i øjeblikket kun er cirka 17 procent af de udenlandske køretøjer, som betaler deres parkeringsafgifter. Færdselsstyrelsen har gjort, hvad den kunne, men vi er nødt til at tage andre metoder i brug for at vende udviklingen,” siger transportminister Benny Engelbrecht.
Siden den 1. januar 2019 har Færdselsstyrelsen haft ansvaret for at udføre parkeringskontrollen på statens motorvejsrastepladser.

Konsekvens

Til opgaven hører således også at opkræve de mange parkeringsafgifter, som ikke bliver betalt, men det har været en udfordring for styrelsen, når der er tale om udenlandske køretøjer.

”Der skal være en konsekvens for alle, der overtræder loven. Det gælder også, når man parkerer ulovligt og for eksempel overskrider reglen om tidsbegrænset parkering på 25 timer – og det gælder også, når der er tale om udenlandske køretøjer. Jeg har derfor store forventninger til den nye ordning, som skal sikre, at vores retsfølelse bliver opretholdt,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

4.000 bøder til lastbiler

I 2019 blev der udstedt cirka 5.000 parkeringsafgifter til udenlandske køretøjer. Heraf de cirka 4.000 vedrører lastbiler.

De hyppigste overtrædelser består i parkering uden for eller på tværs af parkeringsbås samt overtrædelse af tidsbegrænsningen på 25 timer.

Færdselsstyrelsen forventer, at et privat inkassofirma vil kunne varetage opgaven fra dette efterår.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk