Regeringen har sammen med venstrefløjen i Folketinget netop indgået en politiske aftale om kørselsafgift for lastbiler.

Dermed gennemfører regeringen socialdemokratiets tidligere udmeldte kørselsafgift – til trods for advarsler fra vognmænd over hele landet.

ITD mener, at afgifterne vil modarbejde den grønne omstilling i stedet for at fremme den, da det bliver dyrere at være vognmand.

Træder i kraft i 2025

Med aftalen vil regeringen fra 2025 indføre kørselsafgiften for lastbiler, som vil indbringe staten mere end én mia. kroner i provenu om året.

Regeringen kalder det en grøn afgift, men ITD’s bestyrelsesformand, John A. Skovrup, mener det blot er en ekstra skat, da vognmændene ikke har andre muligheder end at betale afgiften.

Det ikke dog ikke nogen overraskelse, at regeringen har samlet et rødt flertal for at pålægge erhvervslivet flere omkostninger, er udmeldingen fra ITD.

Sender regningen videre

”Men det har stadig ikke noget med grøn omstilling at gøre, for vognmændene har ikke andet valg, end at fortsætte i diesellastbilerne og lægge regningen for afgiften over på virksomhederne og den almindelige dansker,” siger ITD-bestyrelsesformand John A. Skovrup.

Aftalen lægger også meget tæt på det lovforslag, som den socialdemokratiske regering lagde frem før valget.

Men der er blandt andet justeret på taksterne, som er forhøjet i miljøzoner i de store byer.

Dyrere at køre i byerne

”Det giver selvfølgelig en lille besparelse for de vognmænd, som ikke skal ind i byerne. Men det bliver så endnu dyrere for dem som f.eks. skal køre containere til havne i byerne, for slet ikke at tale om transport til de store anlægsprojekter i byerne, som er afhængig af lastbiltransport,” siger John A. Skovrup.

Han undrer sig også over, at administrationsafgifterne til afgiften kommer op på 280 mio. kr. hvert år.

Varebiler mangler

Og så er det ifølge bestyrelsesformanden et stort problem, at varebiler mellem 3,5 til 12 tons først omfattes af afgiften i 2027, og at varebiler under 3,5 t. slet ikke omfattes af afgiften.

”Det skævvrider jo konkurrencen, når én gruppe af transportører skal betale for at køre, og en anden gruppe ikke skal,” siger John A. Skovrup.

Han mener, at det vil skubbe transport over på uregulerede varebiler, som ikke er omfattet af samme høje krav som lastbiler.

Erfaring fra udlandet

”Hvis regeringens formål med afgiften virkelig var at få flere el-køretøjer, så skulle den jo starte med varebilerne, og så omfatte lastbilerne når de er klar til at køre på el,” siger John A. Skovrup.

Her henviser han til andre lande, som har en lignende afgift, som har bevirket, at transport er rykket over på varebiler.

Bag aftalen

Det var skatteminister Jeppe Bruus (S), der offentliggjorde aftalen om den kilometerbaserede kørselsafgift.

Med i aftalen er udover regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og venstrefløjen med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk