Flere grønne bølger, bedre planlægning af vejarbejder og kørsel i nødspor er blandt punkterne i det idé-katalog, som en arbejdsgruppe under Trængselskommissionen netop har barslet med – som alternativer til den skrottede betalingsring.

Så der er nok af muligheder at tage af for politikerne, hvis de vil afhjælpe den massive trængsel på vejnettet i og omkring København.

Idé-kataloget, som Trængselskommissionen skal plukke fra, skal bruges til deres endelige rapport, som skal være klar i august i år.

32 konkrete ideer
Kommissionens arbejdsgruppe 3, som den hedder, ser på en bedre trafikafvikling i Hovedstadsområdet, og deres nye 69 siders rapport indeholder 32 konkrete ideer til, hvordan man kan få trafikken til at glide bedre.

– Vi har været hele vejen rundt, lige fra kantstensparkering, bedre planlægning af vejarbejder, kørsel i motorvejenes nødspor, grønne bølger – til en anbefaling af en havnetunnel i København. Eksempelvis med grønne bølger er der meget at hente, også miljømæssigt, for små penge, hvis man får skabt et bedre trafikflow, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, som er formand for arbejdsgruppe 3.

Ingen penge til havnetunnel
Havnetunnelen kræver naturligvis en stor investering på beregnet 30 mia. kroner, og statsminister Helle Thorning-Schmidt har netop i Berlingske udtalt, at tunnelen har lange udsigter. Lige nu kan regeringen ikke begynde en planlægning, fordi der ikke er penge i statskassen til det i øjeblikket.

En OPP-model (Offentlig Privat Partnerskab) spekuleres der meget i i forbindelse med havnetunnelen – fordi der er private penge med i finansieringen, efterfulgt af betaling for at bruge tunnelen.
”Men OPP er ingen trylleformular. Pengene skal jo stadig findes, udtaler statsministeren i Berlingske.

Muligheder for små penge
Arbejdsgruppe 3’s kortlægning har dog også vist, at der er mange muligheder for at skabe en bedre trafikafvikling for små penge
– En række af arbejdsgruppens anbefalinger flugter med DTLs mærkesager på området, hvor målet er at opnå så store tidsbesparelser for godstrafikken som muligt. Arbejdet i gruppen er forløbet endog meget fint, og vi ser frem til den kommende politiske debat op til Trængselskommissionens endelige anbefalinger, siger Erik Østergaard.

Initiativer til en bedre trafikafvikling:
Flere grønne bølger med optimering af signalreguleringer og opgradering af signaludstyr.

Bedre koordinering og planlægning af vejarbejder – også i kommunalt regi.

Skærpet tilsyn med kantstensparkering centrale steder, så man undgår, at vejkapaciteten bruges på parkeringer.

Kørsel i nødspor på udvalgte motorvejsstrækninger, hvis undersøgelser viser positive resultater.

Videre analyser af en havnetunnel.

Initiativer til at fremme cykeltrafik.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk