ITD har slået på tromme for, at EU bør udvikle et såkaldt ’chaufførdirektiv’, som skal sikre ordentlige vilkår for chauffører på internationale lastbiltransporter i Europa.

Det har fået de overenskomstbærende organisationer på transportområdet til at advare både transportministeren og beskæftigelsesministeren imod ideen.

Organisationerne er nervøse for, at en fælles EU-regulering af chaufførernes forhold vil udhule de danske overenskomster. Men den nervøsitet er ubegrundet.

Samle alle forhold
Ideen bag ITD’s forslag er ikke at udvikle et europæisk alternativ til de nationale overenskomster.

Tværtimod ønsker vi pointeret, at en international chauffør skal have ret til at samle alle forhold omkring sin ansættelse i ét land, selv om han dagligt kører rundt i mange forskellige lande. Herunder også tilslutning til dette lands overenskomster.

Markedet for international lastbiltransport har været frit på tværs af EU siden 1993. Bulgarske lastbiler kan frit byde ind på danske eksportkunder, ligesom danske frit kan byde ind den anden vej. 

Øget priskonkurrencen
Det har øget priskonkurrencen på godt og ondt. ’Det gode’ er øget effektivitet og produktivitet. ’Det onde’ er risikoen for, at laveste fællesnævner sætter dagsordenen.

Vi ønsker, at der skal være respekt om jobbet som lastbilchauffør – internationalt såvel nationalt. Men eftersom konkurrencen er international, nytter det ikke noget, at vi nøjes med at sætte vores egen standard i Danmark via nationale overenskomster. Hermed hægter vi os blot af konkurrencen og lader de andre om at fortsætte prispresset.

Derfor skal vi vende os mod EU, når det gælder om at højne standarden for chaufførerne. Danske overenskomster gør det ikke alene. Og det er ikke urealistisk at sætte bedre arbejdsmiljø og chaufførforhold på den fælles europæiske dagsorden.

Truende chaufførmangel
EU’s transporthvidbog fra sidste år taler om truende chauffør-mangel i en ikke så fjern fremtid og om et blakket ry for erhvervet, som der skal rettes op på. Et naturligt svar fra erhvervet og vores politikere er, at vi skal bekymre os om den sociale dimension af chaufførjobbet.

Jobbet som international lastbilchauffør er specielt derved, at det foregår på tværs af grænser. Ofte mellem mange lande i løbet af blot en enkelt arbejdsdag. EU har givet transportvirksomhederne retten til at anvende chaufførerne på denne måde – og tak for det. Men nu er det på tide, at EU også specificerer chaufførens rettigheder.

Hvorfor bekymrer ITD sig som en vognmands-organisation om dette? Alternativet er en fortsat negativ spiral, hvor chaufførjobbets anseelse udhules og stadigt billigere arbejdskraft bringes i anvendelse. Vi skal ikke melde os ud af markedet, men medvirke til at der bliver sat en grænse for den laveste fællesnævner i hele markedet. Det foregår i EU.

Jacob Chr. Nielsen

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk