Flydende naturgas (LNG) bruges meget af vognmænd i lande som Norge, Sverige og Tyskland. Derfor hilser mange transportvirksomheder det velkomment, at der i morgen åbnes et nyt LNG-anlæg på Hirtshals Transport Center.

LNG-anlægget er blevet etableret gennem et samarbejde mellem Hirtshals Havnefond, Hirtshals Transport Center og Q8.

Indvielsen foregår mellem klokken 13 og 15 på transportcentrets område nær havnen.

Jyllandskorridor

Anlægget er blandt de første af sin art i Danmark – men i 2022 åbnede dog et lignende anlæg i Padborg.

Med åbningen af LNG anlægget i Hirtshals bliver den såkaldte Jyllandskorridor fra den dansk-tyske grænse til Hirtshals den første længere strækning i Danmark, hvor LNG-drevne lastbiler kan bruges på lige fod med traditionelle, dieseldrevne lastbiler.

”En fortsat større del af godstransporten i Europa køres på gas, men når der skal transporteres gods gennem Danmark og op til fx Sverige og Norge, så har det hidtil været nødvendigt at køre på diesel,” siger Gert Thomasen, Head of Fleet & IDS i Q8 Danmark.

20 pct. mindre CO2

Sammenlignet med diesel udleder LNG-lastbiler ifølge Q8  op til 20 procent mindre CO2e over brændstoffets livscyklus.

Forventningen er, at det inden for en kortere årrække tilmed vil være muligt at tanke flydende biogas (LBG) i Hirtshals. På den måde vil lastbiler kunne køre på biogas, der kan reducere udledningen af CO2e yderligere.

Hvor overgangen fra diesel til LNG vil kræve nye lastbiler, vil overgangen fra LNG til LBG ikke kræve yderligere investeringer i hverken anlæg eller transportmidler.

Affald fra landbruget

En fordel ved LBG er, at produktionen af biogas kan aftage rest- og affaldsprodukter fra fx landbruget.

På den måde kan man konvertere dele af den tunge transport til et som udgangspunkt fossilfrit alternativ, samtidigt med, at CO2e -udledningen reduceres både i transportbranchen og i de industrier, der leverer til biogasproducenterne.

Hirtshals et vigtigt bindeled

Hvert år passerer knap 150.000 lastbiler Hirtshals Havn.

”Tankanlægget bidrager til at styrke vores position som et centralt knudepunkt for godstrafikken i den nordlige del af Europa. Hirtshals er et vigtigt bindeled mellem Norge og EU, og det har haft stor betydning for placeringen af anlægget,” siger CEO Per Holm Nørgaard fra Hirtshals Havn.

Ladestandere til lastbiler

I forvejen er der på centret også mulighed for at oplade ellastbiler – foruden traditionel tankning med fossile brændstoffer.

I oktober 2023 åbnede den største lade-station herhjemme til el-lastbiler ved Hirtshals Transport Center, så vognmændene på den måde har flere miljø- og klimavenlige alternativer til dieselolie, når de tanker i Hirtshals.

Om brint-tankning også kommer med, meldes der ikke noget ud om – men p.t. er alle brint-fyldestationer i Danmark lukket.

Nu vindmøller

Havnen arbejder dog med en række initiativer, der i de kommende år får stor betydning for erhvervsudviklingen i Hirtshals.

Senest har Hirtshals Havn sendt etablering af op mod ni vindmøller på havnearealet samt en markant udvidelse af havnen i udbud.

Derudover arbejder havnen i samarbejde med de øvrige partnere i Greenport Scandinavia om lagring og udskibning af CO2 fra havnen til tomme olie- og gasfelter i Nordsøen.

Fakta om LNG:
• LNG består af naturgas, som er kølet ned til -162 grader, hvilket omdanner gassen til en væske.
• Denne proces reducerer naturgassens volumen til 1/600, hvorved det kan bruges som bl.a. brændstof til lastbiler og skibe.
• Sammenlignet med diesel udleder LNG op til 20 % mindre
• LNG eliminerer svovludledningen, og mængden af skadelige sodpartikler reduceres markant.
• På LNG-anlægget kan to lastbiler tanke ad gangen.
• Flydende biogas, også kaldet LBG (forkortelse af ”liquefied biogas”), er kemisk identisk med LNG, men vil reducere CO2-udledningen yderligere.

 

 

 

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk