Folketingets Transportudvalg var forleden i Hirtshals for at høre mere om havnens udvidelsesplaner, der omfatter et areal på 250.000 kvadratmeter – med ny godsbaneterminal, en ny omfartsvej og nye erhvervsområder.

Udvalget havde valgt at besøge den nordjyske havn for at få et førstehåndsindtryk af udvikling og potentialer – og sammenhængen med den statslige investering i udbygning af baglandsinfrastrukturen i form af den godsbaneterminal, som er bevilliget af Togfonden.dk.

Direktør Gottfried Eymer, CEO og adm. direktør for transport- og logistikkoncernen DB Schenker Rail Scandinavia, ser et stort potentiale i den nye godsbaneterminal ved Hirtshals Havn.

Alle transportformer
”Jeg mener, at hvor vejtransport, jernbanetransport og søtransport tidligere har været set som konkurrenter, så er det i dag nødvendigt at kombinere dem for at få de effektive og grønne transportløsninger, som kunderne efterspørger. Der er brug for at kombinere alle transportformer, og dette vil give en konkurrencefordel, ikke kun for Hirtshals Havn, men for hele Danmark,” sagde Gottfried Eymer.

Alligevel blev potentialet for at flytte gods fra vej til bane drøftet i forhold til infrastrukturen i Danmark og de nødvendige prioriteringer af infrastrukturinvesteringer.

Transportudvalget ønskede ønskede også at høre mere om de samfundsmæssige og markedsmæssige perspektiver omkring færgernes brug af flydende naturgas (LNG).

Det sørgede adm. direktør, Gert Balling, Fjord Line for gennem en præsentation af rederiets nye cruisefærger, som er nogle af verdens første gods- og passagerskibe til at sejle på naturgas.

Potentiale i terminal
Koncerndirektør for Color Line, John Juul Nielsen, fortalte om rederiets tanker omkring den nye godsbaneterminal i Hirtshals.

”Vi ser et stort potentiale i terminalen – og har allerede fået flere forespørgsler på brugen af den nye terminal,” sagde John Juul Nielsen.

Inden hjemrejsen fra det nordjyske, var transportudvalgt ude for at se det område, hvor anlægsarbejdet til terminalen forventes at begynde om seks måneder. Godsbaneterminalen vil blive placeret mellem Hirtshals Havn og Hirtshals Transport Center.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk