Af Finn Bruun

Regeringen vil gøre det billigere at bruge lods gennem danske farvande. Af 27.000 skibe gennem Storebælt i 2013 brugte 8.000 lods. Det tal skal øges.

Folketinget har netop vedtaget en ændring af lodsloven, som skal modernisere det danske lodssystem, så der åbnes for mere konkurrence, lavere priser på gennemsejlingslodsning og kundetilpassede lodsningsydelser. Hermed styrkes skibenes incitament til at tage lods om bord – til gavn for sejlads- og miljøsikkerheden i danske farvande. Der skal ske en gradvis liberalisering frem mod 2020.

”Med lovændringen tager vi et vigtigt og nødvendigt skridt for at modernisere og dermed fremtidssikre det danske lodssystem, siger erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

Konkurrenceudsættelse
Han betegner loven som en gradvis konkurrenceudsættelse af markedet for lodsning af skibe, som sejler igennem de danske farvande.

Han forventer derfor lavere priser på gennemsejlingslodsninger, hvilket skal få flere skibe til at tage lods gennem Øresund og Storebælt og på længere strækninger. Samtidig skal det høje niveau for sejladssikkerhed og miljøsikkerhed i danske farvande fastholdes.

– Der vil fortsat være skrappe krav til lodsers kvalifikationer, og det statslige tilsyn med området og sanktionsmuligheder skærpes, siger ministeren.

Kundetilpasning
I Danmarks Rederiforening er der tilfredshed med, at folketinget nu åbner for mere konkurrence på området, og man hæfter sig ved, at ministeren vurderer, at det det betyde, at rederierne kan se frem til “lavere priser på gennemsejlingslodsning og kundetilpassede lodsningsydelser.

Rederiforeningen har hele tiden støttet forslaget om at give andre end det statslige Danpilot adgang til at udføre gennemsejlingslodsninger i danske farvande.

”Vi mener, at lodsloven er godt balanceret, så der tages hensyn til både effektiviteten men også sikkerheden. Da det er frivilligt at vælge, om man anvender gennemsejlingslods, er det afgørende, at priserne holdes i ave, hvilket liberaliseringen også kan være med til, siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen.

Øget sejlads-sikkerhed
Han frygter derfor ikke, at ændringerne i lodsloven vil forringe sejlads- og miljøsikkerheden i danske farvande, snarere tværtimod.

DanPilot har derimod udtrykt bekymring for konsekvenserne for miljøet, og for at det kan blive en realitet at staten skal bidrage økonomisk så DanPilot kan opretholde sin lovpligtige forsyningspligt. DanPilot er i dag overskudsgivende.

Danmark har to stærkt befærdede gennemsejlingsstræder, hvor der ikke kan stilles krav om lodspligt, nemlig Øresund og Storebælt.
 
 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk