Det varer fortsat fem år, før landets transportminister kan klippe snoren for den 40 km. lange strækning mellem Holstebro og Herning, men så vil ikke mindst dansk erhvervsliv og den samlede transportbranche få glæde af den hurtige og sikre forbindelse mod vest.

Allerede om fire år skal den første strækning stå klar – nemlig til det kommende centralsygehus for Midt- og Vestjylland i Gødstrup. Så der er tale om et projekt, der skal gå lidt hurtigere end normalt.

Otte tilslutningsanlæg
Med omkring 40 kilometer helt ny motorvej og alt, hvad der hører til af broer og hele otte tilslutningsanlæg med mere, så det er en skarp tidsplan.

“Nye motorveje betyder altid meget for mange mennesker. Men denne gang har vi lige det ekstra krydderi, at vores vej også er adgangen til et sygehus, som skal bruges af hele Midt- og Vestjylland. Det betyder for os, at vi har et stort fokus på tidsplanerne, siger projektchef i Vejdirektoratet, Søren Andersen

Overordnede linjeføring klar
Den 25. april besluttede Folketinget den overordnede linjeføring af Holstebro-motorvejen, og den 2. maj faldt den første del af finansieringen også på plads.

Først derefter fik Vejdirektoratet grønt lys til at begynde arbejdet med det omfattende motorvejsprojekt.

Vejdirektoratet har siden begyndelsen af maj derfor arbejdet på højtryk for at sætte det rigtige hold af medarbejdere og få kigget nærmere på den store udfordring.

Konsekvenser for beboere
”Vi har glædet os til at komme i gang med opgaven, som vi nu har kastet os over med stor iver. Vi står over for et stort projekt, men vi er klar til udfordringen,” siger Søren Andersen.

Det altafgørende spørgsmål for alle, der bor i nærheden eller lige ved den kommende motorvej er naturligvis, hvad konsekvenserne bliver for dem og deres ejendom. Det erkender Søren Andersen, der samtidig opfordrer til tålmodighed, selvom det kan være svært.

”Vi er helt med på, hvad der optager beboere i området, nemlig om motorvejen kommer til at gå i deres baghave. Det kan vi desværre ikke sige mere præcist endnu, men lige så snart vi kan, så inddrager vi alle berørte beboere i processen,” siger Søren Andersen.

Ekspropriations-komiteen
Når der skal eksproprieres ejendom til en ny vej, træder Ekspropriationskommissionen til. Det er nemlig ikke Vejdirektoratet, der eksproprierer borgerne. Det gør Ekspropriationskommissionen, der er en uafhængig instans.

Det er samme kommission, der skal godkende Vejdirektoratets forslag til, hvor vejen skal bygges. Først når vejens forløb er godkendt, ligger det helt fast, hvem der bliver berørt af den nye motorvej.

Første skridt bliver den såkaldte linjebesigtigelse, hvor Vejdirektoratet skal præsentere vejen for Kommissionen og for beboere. Det sker omkring årsskiftet 2013/2014. Til linjebesigtigelsen kan beboere give deres mening til kende om vejprojektet over for Kommissionen.

Gravemaskiner fra 2015
Der går til gengæld et godt stykke tid før maskinerne begynder at arbejde med selve motorvejsbyggeriet. Først i 2015 vil de første gravemaskiner rulle ud i området.

Det er vigtigt for Vejdirektoratet, at alle interesserede bliver så godt oplyst som muligt. Derfor vil Vejdirektoratet afholde et informationsmøde torsdag den 27. juni i Aulum.

På mødet vil Vejdirektoratet præsentere projektet med den meget brede pensel, hvor et vigtigt punkt på dagordenen bliver, hvordan ekspropriationsprocessen forløber. Vejdirektoratet vil snarest informere nærmere om tidspunkt og adresse for informationsmødet.
På Vejdirektoratets projekthjemmeside www.vejdirektoratet.dk/holstebromotorvejen kan man.

Overordnet tidsplan for Holstebro-motorvejen:
 2. maj 2013: Vedtagelse af Aktstykke nr. 85 giver Vejdirektoratet grønt lys til at begynde detailprojektering og andet indledende arbejde
27. juni 2013: Informationsmøde i Aulum for alle interesserede
Sommer/efterår 2013: Geotekniske undersøgelser, opmålinger i marken, arkæologiske undersøgelser
Efteråret 2013: Forventet vedtagelse af anlægslov
Årsskiftet 2013/2014: Linjebesigtigelse
Årsskiftet 2014/2015: Ekspropriationer
-2015/2018: Anlægsarbejder
Forår 2017: Vejforbindelse til sygehuset i Gødstrup åbner
2018: Hele motorvejen åbner.

Fakta om Holstebromotorvejen:
Holstebromotorvejen etableres som motorvej i en linjeføring fra Holstebro N til Sinding nordvest for Herning og videre som motorvej på vejforbindelsen til Gødstrup frem til krydsningen ved rute 15.

Der etableres ved krydsningen ved rute 15 en sammenkobling mellem motorvejsforbindelsen til Gødstrup og den eksisterende motortrafikvej syd om Herning.

I Holstebro etableres en forlængelse af Nordre Ringvej til Vilhelmsborgvej. Hele motorvejen er omkring 40 kilometer lang.

 Anlægsbevillingen for den samlede løsning er 3.855 mio. kr., som dækkes af Infrastrukturfonden med 3.403 mio. kr. samt midlerne fra “Vækstplan DK” på op til 452 mio. kr.

Vejforbindelsen til sygehuset i Gødstrup forventes at kunne åbne i 2017. Hele motorvejen forventes at kunne åbne i 2018.

Motorvejsprojekter bygges med hjemmel i anlægslove, der vedtages i Folketinget. Anlægsloven for Holstebromotovejen forventes først vedtaget til efteråret.

For at komme i gang med arbejdet, har det derfor været nødvendigt at tildele Vejdirektoratet de første midler via et aktstykke vedtaget af Folketingets Finansudvalg. Et aktstykke muliggør en tidlig bevilling, inden anlægsloven er vedtaget.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk