Den danske transportbranche har været hårdt spændt for økonomisk i ganske mange år – og det kulminerede med finanskrisen, vor stribevis af vognmandsforretninger måtte dreje nøglen om. Dertil kommer konkurrencen fra østlande med lave lønninger til chauffører

”Branchen er på vej frem efter kriseårene, men der er store udfordringer for at sikre den nye vækst. Vi skal have skubbet erhvervets muligheder i den rigtige retning, så virksomhederne i højere grad kan levere totalløsninger, køre grønt og tiltrække en ny generation af medarbejdere, siger Magnus Heunicke.

Han peger netop på, at store dele af vejgodstransporten er rykket fra Danmark til udlandet. Derfor er der kommet mere fokus på økonomisk vækst indenfor landets grænser.
”Det er vigtigt, at branchen udnytter denne vækst, så også danske vognmandsvirksomheder kan bygge muskler op til en specialiseret fremtid,” siger ministeren.

Udviklingsplanen vil fokusere på seks områder, der kan stimulere og fremtidssikre vejgodstransporten:

Mere miljørigtig og effektiv udnyttelse af lastbilerne, bl.a. gennem videreudvikling af fremtidens instrumenter til ruteplanlægning som reducerer tomkørsel og finder den smarteste vej.

Udvidet brug af integrerede IT-løsninger.

Bedre udnyttelse af Danmarks ekspertise på logistikområdet.

Transformation af vognmandsvirksomhederne fra udbydere af enkel godskørsel fra A til B til udbydere af totalløsninger, der servicerer kunden med lagerstyring og leverance helt ind på fabriksgulvet eller butikshylden.

Fortsat kamp for lige konkurrence med udenlandske vognmandsvirksomheder, herunder effektiv og målrettet kontrol med f.eks. ulovlig cabotagekørsel.

Tilgang af unge mennesker til faget som lastbilchauffør.

Ikke mindst rekruttering af unge til et voksende erhverv er en af de store fremtidige opgaver. En ny analyse fra Vejtransportrådet viser, at gennemsnitsalderen på en dansk lastbilchauffør er høj. Ifølge analysen er mange unge mennesker tilbageholdende med at forsøge sig som chauffører. I dag er der direkte mangel på chauffører – og fremtiden tegner ifølge branchen dyster.
Det skyldes ifølge analysen ikke mindst konkurrencen fra østeuropæiske lande, som har langt lavere lønninger og dermed ringere arbejdsvilkår end de danske.
”Mangel på arbejdskraft kan hæmme den vækst, vi går efter. Der er en truende mangel på arbejdskraft om få år i erhvervet, hvis vi ikke hjælper til. Vi skal have stimuleret de udviklingsmuligheder, der kan gøre vejgodstransport til et mere attraktivt område for de unge. Vi ved fra analysen, at de mange regler, tidspres, bedre lønninger i konkurrerende erhverv samt ønsket om et arbejdsliv, der hænger sammen med et familieliv, holder mange unge væk fra faget. Det kan afhjælpes med viden og planlægning i det enkelte firma. Myndighederne kan hjælpe tilgangen af ny arbejdskraft ved at gøre mest muligt for at sikre, at erhvervets indtjening ikke undergraves af ulovlige konkurrencemetoder og social dumping,” siger transportminister Magnus Heunicke.

Vejtransportrådet gennemfører i de kommende måneder en række workshops med deltagelse af eksperter og repræsentanter fra relevante ministerier. Arbejdet skal munde ud i et oplæg til den nye udviklingsplan, som forelægges transportministeren i andet halvår af 2015.

Fakta:
Vejtransportrådets rolle er at drøfte generelle og overordnede spørgsmål på transportområdet og komme med anbefalinger til transportministeren om regulering af rammevilkårene for transporterhvervet. Vejtransportrådets 11 medlemmer udpeges af ministeren, og medlemmer er primært fra transportrelaterede branche- og arbejdsgiverorganisationer.

Medlemmer af Vejtransportrådet:
Formand, Carsten Falk Hansen,Trafikstyrelsen
Anne Windfeldt Trolle, ATL
Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv
Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik (DTL)
Morten Schønning Madsen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Steen Bundgaard, Danske Busvognmænd
Martin Aabak, Danske Speditører
Michael Svane, DI Transport
Anne Kathrine Steenbjerge, DI Transport
Jørgen Aarestrup, Fagligt Fælles Forbund (3F)
Jacob Chr. Nielsen, International Transport Danmark (ITD)

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk