EU’s trafikale forhold bliver væsentligt forbedrede, når Femern Bælt forbindelsen åbner – men det er ikke kun tunnelen under Femern Bælt, der er tale om. Også tilknyttede anlæg skal være i orden.
Derfor giver EU nu i første omgang 112 mio. kroner til projekteringsfasen til den nye Storestrømsbro, som skal erstatte den gamle bro, der ikke kan holde ret meget længere. Pengene er en del af en større tilskudspulje til flere trafikprojekter i Europa – deriblandt flere herhjemme.
Det er EU-medlemslandene, der har godkendt Europa-Kommissionens forslag til hvilke europæiske transportprojekter, der får tildelt EU-støtte. Således de 112 mio. kroner til projekteringsfasen for den nye Storstrømsbro. Der vil på et senere tidspunkt være mulighed for at søge støtte til selve anlægsfasen.
EU-støtten til Storstrømsbroen kommer fra programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som har til formål at styrke det indre europæiske marked, blandt andet ved at fremme mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer. Herudover lægges der vægt på, at projekterne er med til at gøre transporten grønnere ved at satse på bedre jernbaner og nye teknologier.
De 112 mio. kr. til den nye Storstrømsbro skal dække udgifter til projekteringsfasen i perioden 2013-2015 og svarer til 50 pct. af projekteringsomkostningerne i perioden.
Den formelle støttetildeling forventes i løbet af efteråret 2014 i form af indgåelsen af en finansieringsbeslutning imellem Europa-Kommissionen og Vejdirektoratet.
”Storstrømsbroen er en meget vigtig brik i Femern Bælt-projektet, som kommer Danmark, Tyskland og hele Nordeuropa til gavn,” udtaler Transportminister Magnus Heunicke (S).  
Han finder det rigtig godt, at EU har valgt at prioritere projektet. Det understreger, mener han, at der også er rigtig mange europæiske perspektiver i Storstrømsbroen og særligt Femern Bælt-projektet.
”Helt lokalt bliver den nye Storstrømsbro naturligt en stor gevinst. Projektet kommer til at generere vækst og arbejdsplader nu og her, og fremadrettet vil det gavne pendlerne markant,” siger Heunicke, der jo er valgt i Næstvedkredsen.

Han understreger, at der er blevet gjort et stort stykke arbejde lokalt for at få tildelt EU-støtten.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk