En virksomhed som Carlsberg har tidligere meldt ud, at man var klar til at prøve biogas i deres distributions-lastbiler, hvis der lå en bio/naturgas tank ved deres store distributionscenter i Høje Taastrup.

Nu er gastankstationen en realitet – den er netop åbnet lige ved Carlsberg og Høje Taastrup Transportcenter.

Åbningen blev foretaget af byens borgmester, Michael Ziegler – og Henrik Rasmussen, driftsdirektør i E.ON.

Positive erfaringer
E.ON og OK har allerede positive erfaringer med at drive to andre biogas-tankstationer i Storkøbenhavn – bl.a. på Amager. Københavns Kommunes mere end 70 skraldebiler tanker biogas i dag, men i stigende grad også andre last- og varebiler, der kører på biogas.

Ved det nye anlæg i Høje-Taastrup Transportcenter bejler E.ON og OK nu til de mange city-distributions-biler, der dagligt kører friske varer ud til københavnerne, ikke mindst fra det nærliggende og netop åbnede Copenhagen Markets – det tidligere Grønttorv.

”En stor del af de varebiler, der hver nat bringer friske varer ud i københavnske butikker, kører i dag på diesel. Vi håber derfor, at den nye biogas-tank vil få flere til at vælge gaskøretøjer, som både kører grønt og støjer mindre end dieselbiler. Hertil kommer, at vi allerede nu ser flere selskaber, der begynder at stille krav til bæredygtig vareudbringning,” siger chef for Heavy Transport i E.ON, Bent Erik Hawaleska.

Initiativ fra private
Høje Taastrup Kommuneroserl det private erhvervsliv, som har taget initiativet til tankstationen, så kommunens virksomheder har mulighed for at tanke op med klimavenlig biogas.

“Det ligger helt i tråd med kommunens ambitiøse klimaplan, og nu tager vi et vigtigt skridt i forhold til grøn omstilling og grøn vækst inden for transportsektoren”, sagde borgmester Michael Ziegler forud for åbningen.

Ifølge Energistyrelsen er biogas det mest klimarigtige brændsel i den tunge transport, fordi biogasproduktion både erstatter fossile brændsler i transportsektoren og reducerer udslip fra gyllen på landbrugsmarkerne, der ellers ville udlede både metan- og lattergas.

Grønne løsninger
”Samtidig med, at vi kan servicere vores transportvirksomheder bedst muligt, vil vi også være i front med innovative og grønne løsninger, der fremmer transporterhvervet. Vi er derfor rigtig glade for at kunne tilbyde vognmænd at tanke biogas og dermed gå et skridt videre i den grønne omstilling”, siger Svend Aage Petersen, formand for Høje-Taastrup Transportcenter.

Hos E.ON mener man, at tankstationen er endnu et skridt mod en mere klimasmart transportsektor.

”Stationen indgår i et netværk af biogastankstationer, som i første omgang vil dække hovedstadsområdet. Vi håber initiativet vil skubbe på udviklingen af transportsektoren, hvor vi savner mere politisk vilje til grøn omstilling,” siger Bent Erik Hawaleska.

Åben hele døgnet
Den nye station på Estlands Allé i Høje-Taastrup vil have åbent hele døgnet og har med sin beliggenhed i transportcenteret en optimal logistisk placering og gode til- og frakørselsforhold, så vare- og lastbiler hurtigt og nemt kan tanke.

E.ON og Foreningen af Danske Transport- og LogistikCentre står bag biogastankstationen, som er støttet af Energistyrelsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk