Danske bilimportører har fået mere end halvandet års respit, før en ny udregning til brændstofforbruget træder i kraft.

Måske Danmark kan få helt nye bilafgifter. Bilbranchen og bilorganisationer har i årevis tigget politikere for at få en teknisk og mere miljørigtig baseret afgift på biler og varebiler – i stedet for en værdibaseret.

Måske er der nyt håb for branchen – i forbindelse med at regeringen og Dansk Folkeparti har udskudt en ny udregning af brændstofforbruget frem til udgangen af 2020.

Usikkerhed

Den nye såkaldte WLTP-metode (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) til udregning af bilers brændstofforbrug har den seneste tid skabt usikkerhed om bilafgifterne.

Overgangsordningen til WLTP stod ellers til at udløbe den 1. april 2019, hvilket potentielt kunne betyde, at nogle biler ville blive dyrere.

De Danske Bilimportører (DBI) har arbejdet hårdt for at få regeringen til at løse disse udfordringer – og man bifalder, at Regeringen og Dansk Folkeparti tager ansvar og holder forbrugerne – og branchen – skadesløse.

Analysere konsekvenserne

”Vi har gjort regeringen opmærksom på konsekvenserne og foreslået, at man beslutter en ny kompensationsfaktor med det samme – eller vedtager, at datoen for fase to i implementeringen udskydes, så man bedre kan analysere konsekvenserne og sikre, at der ikke bliver en ekstraudgift for forbrugerne, når de skal købe bil,” siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.

Udsættelsen er ifølge bildirektøren en god løsning, som giver arbejdsro til at undersøge forholdene i dybden.

”Det glæder os, at Regeringen og Dansk Folkeparti med denne aftale skrider til handling og skaber ro om bilbeskatningen,” siger Gunni Mikkelsen.

Fakta WLTP-konsekvenser:

Målemetoden for nye bilers energieffektivitet overgår fra en metode kaldet NEDC (New European Driving Cycle) til en ny metode kaldet WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Begge metoder måler bilernes brændstofforbrug og dermed CO2-udledningen.

WLTP er et mere realistisk billede af bilens forbrug af brændstof. Målemetoden er udviklet af EU og omfatter mere realistiske testforhold så som mere virkelighedstro kørselsadfærd, flere forskellige kørselssituationer, længere testdistancer og mere dynamiske accelerationer og opbremsninger.

Den danske registreringsafgift afhænger blandt andet af bilernes energieffektivitet (brændstofforbrug), og derfor vil overgangen til WLTP øge bilbeskatningen, fordi brændstofforbruget for en given bil stiger.

For at modgå dette vedtog Folketinget i september 2018 at nye bilers forbrugsværdi nedskaleres for at få en provenuneutral overgang til WLTP og sikre mod stigning i afgifter, gennemsnitlig set.

 

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk