FDM, De Danske Bilimportører og Bilbranchen i DI har i dag i et nyt oplæg vist vejen til teknisk baserede bilafgifter i stedet for de nuværende værdibaserede afgifter.

Det er ikke første gang, bilbranchens organisationer kommer med et oplæg til en mere tidssvarende bilbeskatning – men nu er oplægget moderniseret og sat op som hovedpunkter i stedet for som tidligere en egentlig hvidbog.

Der er i det nye oplæg ikke gjort plads til varebilerne – men én af underskriverne i oplægget, adm. direktør i DBI, De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen, understreger over for VOTY.dk, at det vil være helt naturligt samtidig at tage varebilerne med i en omlægningsproces.

Samme principper for varebiler
”Principperne i forhold til varebiler er de samme – og bør tages med i samme ombæring. Vi har bare koncentreret os om personbilerne, fordi skadesniveauet her er større. Men da den teknisk baserede bilbeskatning i stor grad handler om bedre miljø og højere sikkerhedsniveau i nye biler, bør varebiler være en del af beskatnings-omlægningen,” siger Gunni Mikkelsen.

Han peger på, at omlægningen til de teknisk baserede  afgifter også vil passe perfekt til en senere Road Pricing – fordi der i forslaget arbejdes på en løbende betaling.

”Vi kunne med fordel se på Norge, som har indført en teknisk baseret beskatning af biler – med fokus på CO2 og vægt. Jeg vil gerne være med til at strikke en afgift sammen, som er moderne – men fortsat provenu-neutral,” siger Gunni Mikkelsen.

Vil vise vejen frem
Vores afgifter er i dag både dyre for samfundet og bilejere. FDM, Bilbranchen i DI og De Danske Bilimportører vil i deres nye oplæg ”Bedre biler på de danske veje” vise vejen til, som de tre organisationer skriver, bedre biler med smartere afgifter.

I oplægget står der bl.a, at nye miljøvenlige biler med det nyeste sikkerhedsudstyr skal være billigere. Derfor bør registreringsafgiften lægges om fra den nuværende
værdibaserede afgift til i stedet at basere sig på bilens miljø

”Oplægget er ikke et konkret bud på en ny afgiftsmodel, men indeholder alene en række værktøjer til, hvordan bilafgifterne med fordel kan lægges om. Dermed er det oplagt for regeringen at inddrage oplægget i arbejdet med regeringens kommende 2025-plan for dansk økonomi.”

45 mia. kr. i afgifter i 2015
Sidste år betalte bilejerne op mod 45 milliarder kroner i skatter og afgifter.

”Et beløb der langt oversteg de omkostninger, samfundet i øvrigt havde ved bilismen. Det er dog ikke kun størrelsen af afgifterne, der er et problem – det er især måden afgifterne opkræves på.”
 
Den værdibaserede afgift på biler går ud over både mobiliteten, sikkerheden på vejene og hensynet til klimaet og miljøet.

God forretning for samfundet
”Samtidig viser beregninger, at det samlet set er en god forretning for samfundet at sænke afgifterne netop her. Også derfor er der behov for en helt ny afgiftsmodel.”

Oplægget ’Bedre biler på de danske veje’ er allerede blevet præsenteret for skatteministeren, relevante politiske ordførere og andre interessenter.

Fakta fra organisationerne:
I forbindelse med oplægget udtaler organisationerne bag det således:

FDM:
”Den værdibaserede registreringsafgift gør det uforholdsmæssigt dyrt at være bilejer og rammer skævt i forhold til de biler, vi ønsker. Derfor bør afgiften lægges om, så den i stedet tager udgangspunkt i bilens sikkerhed og miljøegenskaber. Hvis man samtidig gjorde afgiften løbende, ville danskerne i langt højere grad få mulighed for at købe nyere, sikrere og mere miljøvenlige biler, som rent faktisk passer til deres behov,” siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

Bilbranchen i DI:
”For DI og Bilbranchen er det afgørende, at vi har skatter og afgifter, der understøtter vækst og udvikling. En intelligent omlægning af registreringsafgiften vil gavne miljøet,
trafiksikkerheden og mobiliteten i samfundet. Og for branchen vil det betyde, at man fjerner et kludetæppe af lappeløsninger, der hver dag koster betydelige summer i administration, dokumentation og kontrol,” siger branchedirektør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen i DI.

DBI:
”Hvis ikke vi ændrer på bilbeskatningen, vil Danmark halte langt bagefter på miljøvenlige og trafiksikre biler. De nye teknologiske løsninger, vi ser fra bilfabrikkerne med sikkerhedsudstyr og miljøteknologi, får mere end svært ved at finde vej til det danske marked med den nuværende registreringsafgift. Hvis vores bilpark fremover skal minde om et moderne vestligt land, så er vi nødt til at få ændret på registreringsafgiften. Ellers sakker vi bagud,” siger Gunni Mikkelsen, DBI.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk