COOP er Danmarks største transportkøber og stiller derfor store krav til de transportører, der udfører de mange transportopgaver for sig – og allerede i år vil kontrakterne blive strammet op i forbindelse med vores igangværende udbudsrunde hos transportører.

”Vi kræver i dag, at chauffører tager et ansvar og udviser en adfærd, som vi kan acceptere hos COOP, men vores kontrakter med vognmænd bliver i år ændret. Fremover vil vi kræve af transportørerne, at alle chauffører har været på AMU-kurser med fokus på miljørigtig kørsel,” siger logistikdirektør Nicolaj Boysen.

Målet er at reducere de miljømæssige- og økonomiske påvirkninger af transporten – selv om den i COOP regi er en mindre del af den samlede miljøpåvirkning. Arbejdet med bedre miljø handler for COOP også om intern transport på lagrene.

Farer ikke hårdt frem

”Mange nye aktiviteter er jo underlagt lovgivningen, som vi jo også læner os op ad. Det gælder også lastbilernes miljø-certificering og sikkerhedsbestemmelser,” siger Nicolaj Boysen.

Men COOP’s logistikdirektør farer ikke hårdt frem – men tager dialogen i tæt samarbejde med transportørerne, for han vil ikke miste gode samarbejdspartnere.

”Vores krav skal koordineres med transportørerne, da vi jo også stadig skal have varerne ud hver dag. Det handler om dialog –  så vi har dialog om, hvornår de kan være klar,” siger Nicolaj Boysen.

Arbejder med otte transportører

COOP har samarbejde med otte større transportfirmaer herhjemme.

”Det er vigtigt for os, at der fortsat er konkurrence mellem transportørerne, Der har i de senere år varet en konsolidering på transportmarkedet i Danmark, men vi har et ønske om et marked med en sund konkurrence – så vi forsøger at balancere opgaverne mellem transportørerne. Ikke mindst fordi der ikke er én enkelt transportør, der kan håndtere hele vores transportopgave i Danmark,” siger Nicolaj Boysen.

COOP har flere transportopgaver med forskellige krav – og de går fra kørsel mellem lagre, mellem lager og butikker og transport fra den øvrige verden til lagrene i Danmark.

Skal kunne tale dansk

”For det første skal chaufføren, der leverer til butikker, kunne tale dansk – så han eller hun kan tale med butikspersonalet. Vi kræver også, at chaufførerne stiller varerne de rigtige steder, så personalet ikke skal bruge tid på det, så det går ud over vores service til vores kunder. Men chaufførerne skal også ankomme og køre igen uden at genere butikkernes naboer. Der kan være besværlige tilkørselsforhold,” siger Nicolaj Boysen.

Han så rigtig gerne, at politikere kunne tillade aften- og natdistribution – i stedet for nu, hvor der i mange områder er kommet påbud i forhold til, at vi først må levere efter eksempelvis klokken syv om morgenen i butikkerne.

Tror på elektriske lastbiler

”Vi kører ud med varer i den værste myldretid og kører samtidig med, at der bl.a. er flest cyklister på vejene. Det mener jeg er helt forkert. Det er med til at give en større miljøbelastning og mere trafik på vejene. Vi har bl.a. været med på sidelinjen hos Schulstads med test af elektriske lastbiler fra Scania, som er mere lydløse end de nuværende biler, men distributionen vil blive alt for dyr i forhold til de dieselbiler, der benyttes i dag,” siger Nicolaj Boysen.

Nu har COOP jo ikke selv en vognpark, men følger tæt udviklingen i markedet, når det gælder, hvilke krav der skal stilles i fremtiden. Om det bliver gas, el eller en tredje ting der erstatter diesel er svært at spå om, men uanset hvad, vil det betyde store investeringer for transportørerne. Men Boysen ser ikke gas som løsningen til fremtiden til lokaltransport til butikkerne – men el.

Pris og fleksibilitet

På transporter mellem lagre og internationale transporter stiller COOP ikke de samme krav til chaufførerne, når det gælder adfærd og opgaver. Her spiller lønsomhed ind som vigtigste parameter. På oversøiske transporter har man et samarbejde med Mærsk-ejede DAMCO.

”Der er jo kun én gruppe til at betale for transporterne, og det er vores kunder, og de skal være tilfredse. Det handler om både pris og fleksibilitet,” siger Nicolaj Boysen.

En af de måder, som COOP arbejder med at begrænse omkostninger og miljøbelastning på, er gennem optimering af det antal gange man behøver at besøge en butik.

Førerløse lastbiler

Således arbejder Coop med optimering af lagerbeholdning på hylder, bedre planlægning af salget, så færre leverancer ikke betyder flere udsolgte varer i butik.

”Eksempelvis vil det have en stor effekt på antal kørte kilometer hvis vi kan få fra to ture til én tur om ugen på frostvarer,” siger Nicolaj Boysen.

Han tror også, at vi i fremtiden vil se førerløse lastbiler og Platooning lastbiler (i konvoj) på vejene, men for COOP vil de førerløse biler kun være en løsning eksempelvis på transporter mellem lagrene. Disse biler vil ikke give mening i begyndelsen for transporter ud til butikkerne. Dels er adgangsforhold til butikkerne vanskelige – og dels vil det kræve yderligere mandskab i butikkerne til at losse og laste køretøjerne.

Ingen drone-levering i byer

”Vi følger med i udviklingen på transportområdet, og selvkørende lastbiler er ikke science fiction. Efterhånden som den tekniske udvikling kommer så langt, vil den være naturlig på transport i første omgang mellem vores lagre,” siger Nicolaj Boysen.

Til gengæld tror han kun på droner som distribution af varer på øer og i øde egne af landet. Han mener ikke, det kan være effektivt med en drone-flyvning pr. pakke. Han mener også, at drone-distribution af varer i byer er utænkelig.

”Så ville vi ikke kunne se solen skinne for bare droner,” siger Nicolaj Boysen.

Syv lager-lokationer

Nicolaj Boysen har 2.000 medarbejdere i ”COOP Logistik.” Her findes syv lager-lokationer, hvoraf de tre er tørlagre, to er ferskvarelagre og et er et non-food lager – samt et lille lager i Rønne.

På COOP’s hjemmeside finder man også virksomhedens miljøpolitik, hvor man understreger, at COOP har tradition for at sætte dagsordenen for miljøarbejdet i detailhandelen.

Her står også, at indsatsen på miljøområdet primært skal være forebyggende – og COOP og datterselskaber skal arbejde for at reducere miljøbelastningen fra alle aktiviteter i butikker, lagre og ved transport af varer.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk