Det koster ifølge MAN Diesel & Turbo dobbelt så meget at installere en skibsmotor, der kan sejle på både flydende naturgas og heavy fuel olie end en motor, der sejler på heavy-fuel olie kombineres med dieselolie, men med kommende miljøkrav til skibe, der sejler i kystnære områder, er det formentlig en løsning, som mange rederier er tvunget til.

Når alverdens skibe skal gå fra 3,5 procent svovlindhold i heavy fuel olie til 0,5 procent svovl i deres kommende fuel olie, som fra 2020 er krævet af FN’s internationale marine organisation IMO, så er LNG/heavy fuel skibe en løsning.

Derimod kan man ikke forvente, at de nuværende tonnage på verdensplan så hurtigt kan udskiftes – og så kan skibene tvinges til at skifte til diesel.

Tre løsninger
Bl.a. Fjord Lines har investeret i flydende naturgas i deres nye superfærger, der sejler mellem Danmark og Norge..

”P.t. er der kun tre muligheder for at opfylde svovlkravene, dels en scrubber løsning (som renser svovlindholdet i olien), dels LNG og dels marine diesel. I Norden arbejder myndighederne tæt sammen for at findes fælles løsninger for bunkring (tankning) af LNG. LNG løser både problemer med kvælstofilter (NOx) og svovl (SOx) – scrubbere og marine-diesel kun SOx problemet”, har Mogens Schrøder Bech fra Søfartsstyrelsen for nylig udtalt til Berlingske Business Transport og VOTY.dk.

Første kunde i hus
Men det er dog alligevel noget af et eksporteventyr, der venter for MAN Diesel & Turbos afdeling for totaktsmotorer i København, der har udviklet de nye ME/GI-dual-fuel motorer.

For første kunde er i hus. Det er det amerikanske rederi Tote, som har tegnet en kontrakt om bygning af to containerskibe på hver 3.100 teu (20-fods standardcontainer) til levering i 2015 og 2016 – med option på tre mere. De to containerskibe sættes ind på ruten mellem Florida og Puerto Rico, skriver fagbladet Ingeniøren.

Elektronisk styret
Fagbladet skriver, at de to skibe er 233 meter lange, 32 meter brede (Panamax) og har en dybgang på 10,3 meter. Hovedmotoren har en effekt på maksimalt 25.191 kW, og servicefarten er 22 knob.

Motoren fra København er elektronisk styret og kan skifte mellem traditionel tung fuelolie og naturgas. Dermed kan de kommende miljø-regler overholdes.

MAN’s ingeniører på Teglholmen i København har arbejdet med udviklingen af den elektronisk styrede totakts-motor siden begyndelsen af 1990’erne – og den første kommercielle model var klar i maj i fjor.

Forsket i 20 år
Udviklingen af en elektronisk styret totaktsmotor, som kan håndtere to så forskellige brændsler som tung fuelolie og flydende naturgas, har stået på siden begyndelsen af 1990’erne,

Rent teknisk har motoren på de to nye skibe typebetegnelsen 8L70ME-C8.2-GI. Det vil ifølge fagbladet Ingeniøren sige, at det er en langslaget motor med otte cylindre og en boring på 70 cm.

ME betyder, at brændstofindsprøjtningen er elektronisk styret i modsætning til ældre motorer, hvor det er kamakslen (knastakslen), som mekanisk styrer motorens brændstofindsprøjtning og udstødningsventil.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk