”At køre lastbil fra A til B kan de fleste vognmænd i Europa sagtens klare. Derfor gælder det om at udvikle sin vognmandsforretning – og det skal ske gennem entreprenørskab, forretningsudvikling og godt købmandsskab.

Sådan udtrykker adm. direktør hos ITD, Brancheorganisation for den danske Vejgodstransport, Jacob Chr. Nielsen, det, når han fortæller om tanker, som brancheorganisationens bestyrelse har gjort sig.

Man kan måske kalde det gammel vin på nye flasker, for driftige vognmandsforretninger har i generationer udviklet sig fra små foretagender til store virksomheder. Men i ITD er det helt nye og konkrete tanker, som vil være til debat på foreningens generalforsamling i Nyborg i april.

Flere ansatte
ITD’s bestyrelse foreslår at etablere et nyt Center for Innovation i Logistik og Transport (CILT), som skal arbejde målrettet for at fremme innovation og entreprenørskab i logistik- og transporterhvervet. Målet er at få Danmark frem i det europæiske førerfelt på vejtransport-området.

Hvis medlemmerne siger god for ideen, vil ITD allerede i år tage de første initiativer til at løbe det nye center i gang. Tanken er, at det med tiden kan beskæftige en lille håndfuld medarbejdere, som skal have antennerne ude i forhold til nye spændende ideer i branchen.

”Vi vil arbejde med innovation på alle planer – både forretningsmæssigt og teknologisk. Vi vil have medlemmerne til at tænke innovativt og ud af boksen, og ikke kun køre bil fra A til B. Innovation handler om evnen til at forandre – og omsætte det til bedre indtjening og øget omsætning,” siger Jacob Chr. Nielsen.

Center skal vidt omkring
Han mener, at ikke mindst konkurrencen fra udlandet forudsætter vedvarende og effektiv innovation som nøglen til fortsat succes.

Det nye center skal vidt omkring til fordel for medlemmerne, som kan drage fordel af de mange aktiviteter, der skal få medlemmerne til at se ideen i at udvikle deres virksomhed.

Emner som it, netværk, miljø, flådestyring, forsyningskæder, brændstofbesparelse, distribution i byer, kompetence, uddannelse, medarbejderudvikling og ledelsessystemer er blot nogle af de temaer, der tages op.

Optimal profilering
”Transportbranchen kan gennem et fokuseret center få en optimal profilering, og centret kan udvikle koncepter og ydelser for medlemmerne,” siger Jacob Chr. Nielsen.

CILT er tænkt som en vigtig del af ITD’s samlede strategi for 2020. Jacob Chr. Nielsen tror på, at ITD’s medlemmer vil se velvilligt på ideen på foreningens generalforsamling.

”Det ligger godt til ITD at tage et initiativ som dette. Vi har en sund økonomi, og frem for alt har vi tradition for at tænke i fremadrettet udvikling omkring erhvervet. Hvis nogen skal tage førertrøjen omkring innovation i den danske transportbranche, må det være os,” siger direktøren.

For alle vognmænd
Det han vil arbejde med på CILT er ikke forbeholdt store medlemsvirksomheder med 200 lastbiler, men også den brede skare af mindre vognmandsforretninger.

”Vi har gode eksempler på vognmænd, der tænker innovativt – og som ikke kun kører lastbil, men handler med varer, som han også kører med. Altså gammelt købmandsskab – som igen skaber den perfekte top- og bundlinje,” siger Jacob Chr. Nielsen.

Skal kunne forstå budskabet
Direktør for DI Transport, Michael Svane, og underdirektør i DTL (Dansk Transport og Logistik) finder ITD’s nye logistikcenter vigtigt for branchen – men man skal passe på, at medlemmerne, vognmændene, forstår budskabet.

I sidste ende handler det jo også om jordnærhed – så eksempelvis vognmanden forstår budskabet.

”Man skal i hvert fald være mentalt og fysisk på omgangshøjde. Det nytter ikke at starte en kommunikation for kommunikationens skyld. Vognmænd skal man så at sige mødes med på rastepladsen. Man skal nemlig først og fremmest forstå og respekteremennesker, som man har ned at gøre,” siger Michael Svane, direktør i DI Transport.

”Derfor bør der også etableres et bindeled mellem ITD’s medlemmer og det nye innovations-center i Padborg, siger Svane.

Ikke belærende
Han understreger, at man hos en typisk dansk vognmand især møder ægthed. Man skal ikke være belærende.

”Det handler om sund fornuft.  Leif Tulberg – DSV’s stifter – er ikke en typisk vognmand, men han gik altid med træsko. Så at skabe et innovationscenter er en stor udfordring, for vi skal være dygtigere – og højere op i værdikæden. Man skal bære huske at være pædagogiske. Langt de fleste vognmænd har jo meget få biler, siger Michael Svane.

Ove Holm, underdirektør hos Dansk Transport og Logistik, er selv økonom, men har med sine 20 år hos DTL lært at tale et sprog, folk forstår.

”Jeg har lært meget gennem årene, og jeg vil da også hellere høre et foredrag på et jævnt dansk sprog – end med en lukket akademisk sprog,” siger Ove Holm.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk