Vejdirektoratet lancerer i dag et nyt Trafikkort, der giver et hurtigt overblik over den aktuelle trafiksituation.  
 
”Tidligere skulle man lede efter trafikinformationer forskellige steder, men nu har vi samlet alle data ét sted. Vi har lavet et helt nyt Trafikkort, der giver et samlet overblik over situationen ude på vejene. Det loader lynhurtigt og rummer alle de oplysninger, man har brug for som trafikant,” siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet. 

Modulvognstog
Som noget helt nyt rummer kortet også en række data med relevans for erhvervslivet. Ved nogle få klik kan man få besked om blandt andet frizoner, vægtgrænser, modulvogntogsnettet og ruter for farligt gods.  
 
”Vi ved, at de danske trafikanter efterspørger aktuel og brugbar trafikinformation, når de skal ud på vejene, og med vores nye Trafikkort håber vi at kunne opfylde deres ønske bedre end tidligere,” siger Charlotte Vithen.  
 
Live data
Kortet bygger på informationer fra en lang række kilder, blandt andet live data af den aktuelle trafik, fra vejkameraer og fra informationer fra trafikanter, politi, redning, kommuner og entreprenører.  
 
Kortet er egnet til PC, tablet og mobil.

Fakta om indhold på trafikkortet:
Vintertjenesten.
Vejene får en isblå farve, hvis de er blevet sneryddet eller saltet. Man kan også se, om der er glatføre, eller om vejene er normalt farbare.
 
Den aktuelle trafik.
Kortet markerer med røde og gule trængselsstriber de strækninger, hvor der er tæt eller meget tæt trafik. Hvis ulykker medfører lange køer eller spærringer, vil det også fremgå.
 
Vejarbejder og andre hændelser.
Man kan  få et overblik over alle vejarbejder og planlagte vejarbejder på ens rute. Man kan også tilmelde sig en mailservice, så man får besked, når der sker ændringer i de vejarbejder, man ønsker at holde sig orienteret om, eller hvis der i øvrigt sker særlige hændelser på vejnettet – for eksempel hvis Storebæltsbroen bliver lukket.
 
Forholdene for cyklister.
Kortet viser vintertilstanden på cykelstierne i en række byer, så man kan se, om ens lokale cykelsti er glat, og hvornår der sidst blev saltet.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk