Vejdirektoratet og Transport- og Boligministeriet har uden varsel fordoblet omfanget af lastbilers overhalingsforbud på motorveje.

Til dato var der 230 kilometer motorvej, hvor der var overhalingsforbud for lastbiler – nu kommer der yderligere 270 kilometer til. Det har skabt et ramaskrig i branchen.

For i branchen har man en klar forventning om at blive inddraget, når sådanne beslutninger træffes. Ikke mindst fordi branchen i en følgegruppe under Vejdirektoratet i flere år har siddet sammen for at finde smidige og realistiske løsninger, der giver plads til alle trafikanter, herunder også lastbiler.

Følgegruppens deltagere

Vejdirektoratets følgegruppe tæller 3F, Dansk PersonTransport, DI Transport, DTL, FDM, FDL, Færdselsstyrelsen, ITD, Rigspolitiet og Vejdirektoratet. Gruppen har løbende holdt øje med erfaringerne med de nuværende overhalingsforbud.

Selvfølgelig har mange bilister har i årevis været irriteret over de såkaldte jumbo-overoverhalinger, hvor lastbiler bruger meget tid på at overhale hinanden – men en arbejdsgruppe har længe netop arbejdet på at mindske problemerne.

”Vejdirektoratet og Transport- og Boligministeriet går fuldstændig uden om den arbejdsgruppe, som i flere år har arbejdet tæt sammen om overhalingsforbud for lastbiler. Vi er end ikke blevet orienteret på forhånd, lyder det fra flere transportorganisationer – herunder Dansk Erhverv, DI Transport, DTL, ITD og SLD som reaktion på, at der skal indføres øget overhalingsforbud for lastbiler,” melder DTL ud.

Intet peger på overhalingsforbud

Erfaringerne og statistikkerne viser tydeligt, at ”myldretiden”, som i dag er defineret til at være klokken 6-9 og 15-18 på hverdagene, ikke nødvendigvis er helt den samme alle steder og på alle hverdage i ugen, hvilket man bør finde en løsning på.

Men ingen af de undersøgelser, der indtil nu er foretaget, peger på, at en fordobling af strækningerne med overhalingsforbud løser trængselsudfordringerne på motorvejsnettet – tværtimod risikerer for lange strækninger at skabe kolonnekørsel, der i værste fald gør problemet endnu større, mener brancheorganisationerne.

”Indgrebet kommer også på et tidspunkt, hvor branchen er presset af både mangel på chauffører og mangel på rastepladser, hvor de kan holde pause. Når vi ved, at forslaget ikke kommer til at gavne trafikafviklingen i nævneværdig grad, er vi meget skeptiske over for forslaget, der endnu engang vil nedsætte produktiviteten og fleksibiliteten i transportbranchen,” lyder det fra DTL.

Inden Vejdirektoratet går i gang med at bruge midler på at sætte nye skilte med overhalingsforbud op på flere motorvejsstrækninger anbefaler branchen derfor, at følgegruppen indkaldes til et møde.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk