DTL Magasinet bringer i seneste udgave en artikel om cabotagekørsel og tredjelandskørsel, som fortsætter med at vokse, og hvor østeuropæere sidder tungt på kørslen.

Det viser nye tal. EU’s politikere bør derfor tage tallene alvorligt, når de skal vedtage vejpakken, mener DTL Danske Vognmænd.

”Det er en urovækkende tendens, der nu bliver afdækket. Ikke mindst i lyset af EU’s vejpakke, der lige nu er til politisk drøf¬telse i EU-Parlamentet og EU’s ministerråd.”

Cabotagekørsel øget en tredjedel

Det mener DTL, der følger statistikkerne om cabotagekørsel tæt.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at omfanget af de udenlandske last¬bilers cabotagekørsel i Danmark steg med næsten en tredjedel i 2017 i forhold til året før. I samme periode er danske lastbilers samlede cabotagekørsel i udlandet faldet.

Samtidig understøtter nye tal fra EU’s statistikorganisation, Eurostat, tendensen til en kraftig stigning i cabotagekørslen i hele Europa fra 2014 til og med 2017.

Usikre tal

Tallene fra Eurostat dækker blandt andet international kørsel, cabotagekørsel og tredjelandskørsel.

Og det er østeuropæerne, der sidder på kørslen i de vestlige lande, er konklusionen hos Eurostat. Størst er væksten i cabotage-kørslen.

”Der er tale om usikre tal fra Danmarks Statistik og Eurostat. Men de peger i samme retning, nemlig at østeuropæiske vognmænds cabotage-aktiviteter fortsat stiger kraftigt år for år, siger adm. direktør Erik Østergaard, DTL Danske Vognmænd.

En ubehagelig tendens

Han siger, at cabotage-væksten i Danmark i nogle år har været sat på hold som følge af en markant politimæssig indsats – men effekten synes at være aftaget.

”Det kan blandt andet skyldes, at planlægningen af den systematiske og vedvarende cabotage i Danmark og nabolandene kombineret med tredjelandskørsel er på vej op i et nyt gear. Tallene er gennemgående udtryk for en tendens, en ubehagelig tendens, hvor de vestlige vognmandserhverv er lagt ned i deres hjemlande,” siger Erik Østergaard.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk