Nu skal varebiler opfylde godskørselsloven. Et flertal i Folketinget besluttede her til eftermiddag at støtte et forslag fra Socialdemokratiet om adgangskrav til godstransport med varebiler.

Det skete med et flertal bestående af rød blok sammen med Dansk Folkeparti på 73 stemmer mod regeringen og blå bloks 39 stemmer.  

Det betyder, at transportministeren til efteråret skal til at kigge på, hvordan godskørselsloven kan indrettes, så man også indregner de cirka 5.000 virksomheder, der kører godstransport for fremmed regning med varebiler.

Mange nye krav
Der skal stilles krav til virksomhedens faglige kvalifikationer, økonomi, restancer til det offentlige, vandel og god skik, virksomhedsform og forretningssted samt til uddannelse af varebilschauffører.

Beslutningen glæder DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der sender en stor tak til socialdemokraterne Christian Rabjerg Madsen og Rasmus Prehn, som har fremsat forslaget. Han har også rosende ord til overs for DTL’s nye specialforening for kurer- og varebilstransportører, der med denne sag har fået sit store gennembrud.

Malet fanden på væggen
”Nu ved jeg godt, at transportministeren har gjort en del ud af at male en vis herre på væggen, hvis der indføres ordnede forhold for varebilstransportører. En række argumenter – lige fra konkurrenceforvridning i forhold til udlandet og til et bureaukratisk helvede samt trussel om pålæggelse af gebyr af hele transportbranchen – er føget rundt i luften. Jeg ved ikke, hvis sag ministeren har kæmpet. Men jeg kan sige, at det er branchen selv, der vil det her. Det er dokumenteret. Hvilket bedre argument er der. Polen – et land som ellers har forvoldt en del skade på den danske godskørsel – er nu selv blevet ramt af problemer med social dumping på vare- og kurerbilsområdet. En skæbnens ironi, ville nogen sige. Men det viser jo, at problemerne er derude, siger Erik Østergaard.”

DF fik lovforslaget igennem
Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti har været tungen på vægtskålen under forslagets behandling, og DF transportordføreren fik da også det sidste ord i sagen.

Han stillede nemlig før sidste-behandlingen et ændringsforslag uden for betænkningen. Et ændringsforslag, som blev vedtaget af Tinget sammen med beslutningsforslaget.

Ændringen gik ud på at stryge indførelse af hviletidsregler for varebiler efter svensk forbillede, og det kommer ikke bag på Erik Østergaard.

Ros til Kim Christiansen
”Stor ros til Kim Christiansen for at støtte branchen i hovedformålet med denne sag. Og vi havde noteret os, at der har været betænkeligheder med den her del af forslaget, men det er ikke noget kardinalpunkt for os. Det er helt naturligt, at man ønsker at se nærmere på hviletidsreglerne frem for at haste det igennem,” siger Erik Østergaard.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk