Ikke alle ansøgninger om godskørsel med varebil kunne nå at komme på plads ved månedsskiftet juni-juli. Derfor bliver kontrollen i tre måneder vejledende.

Så Færdselsstyrelsen har aftalt med Rigspolitiet, at kontrollen af varebilstilladelser i de kommende tre måneder bliver vejledende i forhold til tilladelseskravet.

Der sker, fordi en stor sagspukkel af ansøgninger om godskørsel med varebil ikke er afviklet inden fristen 1. juli. DTL roser beslutningen.

Intens kontakt

”Vi har længe været klar over, at en lang række tilladelser ikke ville nå at komme på plads, og det står klart, at ikke alle, der kører godskørsel med varebil, når at få deres tilladelser inden 1. juli. Vi har været i intens kontakt med både den nye regering og Færdselsstyrelsen om problemet og er derfor meget glade for den aftale, politiet og Færdselsstyrelsen har udarbejdet for de næste tre måneder,” siger Ove Holm, underdirektør i DLT Danske Vognmænd.

Kontakt Færdselsstyrelsen

DTL anbefaler stadig de medlemmer, der har ansøgt korrekt og rettidigt – dvs. inden 1. april og med alle relevante og korrekt udfyldte bilag – at de kontakter Færdselsstyrelsen for at høre om status i deres sag. Man skal også huske at tjekke firmaets e-boks jævnligt.

Fra DTLs side har man den holdning, at der må og skal være styr på varebilsområdet – og det har været et stort ønske fra branchen.

God løsning

”Nu har vi lovgivningen og en ikrafttræden lige om lidt. Men det er en god, pragmatisk løsning at give tre måneders vejledende myndighedskontrol, så papirerne kan komme på plads,” siger Ove Holm.

Myndighedskontrollen fortsætter uændret i forhold til alle andre forhold. Det understreger både DTL, Færdselsstyrelsen og politiet.

”Henstanden og den lempelige kontrol frem til og med september gælder udelukkende i forhold til vognmandstilladelsen,” siger Ove Holm.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk