Østeuropæiske vognmænd og chauffører får skudt meget i skoene, når de kører på de vesteuropæiske motorveje.

Men de støtter op op bl.a. Danmark og en række andre vestlige EU-lande, når de advarer Bruxelles mod social dumping på de nationale transportmarkeder.

Det viste et møde i denne uge mellem Nordic Logistics Association (NLA) og den polske vognmandsorganisation ZMPD.

Hovedpunkterne
Organisationerne mødtes i Warszawa for at udveksle synspunkter og erfaringer på en række områder som bl.a. cabotage, tredjelands transporter, kombineret transport, varebiler, udstationeringsdirektiv og nationale minimumslønninger.

”Den polske organisation har lige som vi et udtrykt ønske om, at der bliver klare spilleregler på transport- og arbejdsmarkedet i EU. Det selv om udgangspunktet i øjeblikket jo må siges at være et marked, der er i polsk favør – alt andet lige,” siger Erik Østergaard – adm. direktør i DTL, Danske Vognmænd og formand for NLA. Han deltog i mødet sammen med NLA’s direktør Søren H. Larsen.

Utal af gråzoner
Men alt andet er ikke lige, understreger Østergaard. For heller ikke den brede del af de polske vognmænd ønsker et marked, hvor der eksisterer et utal af gråzoner og uklare tilstande, fordi den umådelige mængde af love og regler udstedt af EU er for komplicerede og giver juridiske smuthuller for dem, der vil udnytte situationen.

Fair konkurrence på samme betingelser er lige så meget et grundlæggende ønske hos østeuropæerne som hos de vestlige vognmænd.

Uenighed
”Det er klart, at der på visse punkter er divergerende holdninger – det er kun naturligt. Men mødet viste, at vi på flere punkter er enige i, at wild-west tilstandene skal bremses på europæisk niveau, og de tekniske løsninger skal have større opmærksomhed fra EU,” siger Østergaard.

Danske og polske vognmænd oplever en hverdag, hvor EU-reglerne, som de er i dag, ikke kan håndteres af dem, der ønsker at konkurrere på fair og lige vilkår. Og vejtransporten er så central for funktionen af det Indre Marked, at EU må se endnu mere konstruktivt på at gøre erhvervets rammebetingelser mere operationelle.”

NLA og ZMPD enedes på mødet om en fælles resolution på de centrale punkter, og var samtidige enige om at holde tæt kontakt under det kommende forløb, hvor EU skal lancere både en arbejdsmarkedspakke og en vejtransportpakke.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk