PostNord Logostics er en ny fælles nordisk logistik-forretning – og man har indført en helt ny farve for postforretninger: lyseblå mod f.eks. rød i Danmark og gul i Sverige.

Det er noget af en offensiv, som der er skudt i gang – og målet er at blive kunderne – oftest erhvervslivet – foretrukne partner, når det gælder post- og pakkelogistik.

PostNords logistikvirksomhed i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Tyskland omsatte i 2012 cirka 15 milliarder kroner og udgør omkring en tredjedel af koncernens omsætning i andet kvartal i år blev omsætningen indenfor logistik med 19 pct. – heraf seks pct. organiske produkter.

Hjemmemarked
”Norden er vores hjemmemarked, og vi kan den bedre end nogen anden,” siger adm. direktør i PostNord Logistics, danske Henrik Højstgaard, til det svenske fagtidsskrift TransportIdag/LogistikIdag.

Selskabets ambition er at være den bedste samarbejdspartner for virksomheder i Norden med høje krav om moderne logostik. Et fælles varemærke er et vigtigt trin i dette arbejde.

PostNord har gennem egen forretningsudvikling og opkøb de senere år kunnet brede sine tilbud ud og øget sit geografiske tilstedeværelse indenfor logistik.

Bred palette af serviceydelse
I dag tilbyder PostNord Logistics alt fra at fylde hylderne op i forretningerne for detailhandelen til tungere transporter for industrien og man er komplet hovedleverandør indenfor pakker, exprespost, budtjeneste, stykgods, partigods, luft og sø samt køl/frost og tredjepartlogistik.

”Logistik og vareudbredelse er i dag lige så vigtigt for virksomheden som at kunne være på forkant med nye aktiviteter og udvikle bedre servicetilbud, siger Henrik Højstgaard.

Virksomheder i og udenfor Norden ser mere end nogensinde de nordiske lande som ét marked.

Bedre rustede
”Efterspørgslen vokser på grænseoverskridende og udgiftseffektive helhedsløsninger. Med det fremstød, vi nu gør, står vi endnu bedre rustede for at møde efterspørgslen i dag og i fremtiden.

Skiftet til det nye varemærke PostNord Logistics sker etapevis – først gik man i gang i Sverige, og Danmark, Finland, Norge og Tyskland starter op nu og frem til næste forår.

I Sverige skete navneskiftet i begyndelsen af september – men både i Danmark og Sverige fortsætter man med daglig udbringning af breve og pakker ud.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk