En ny informationstjeneste fra Københavns Kommune skal gøre by-livet lettere for transport- og logistikvirksomheder.

For det er ikke nemt at komme rundt i byen for de mange virksomheder, der skal frem med forsendelser til byens borgere og virksomheder.

Konstante trafikproblemer forsinker leverancerne – til stor irritation for både chauffører, virksomheder og borgere generelt, der dagligt må leve med den tiltagende trafik.

Ny ordning med C-ITS tjenester

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har derfor udarbejdet en løsning på problemet gennem brug af C-ITS tjenester – opbygget på trafik-informations-systemerne.

Man holder bl.a. informationsmøder med indbudte gæster fra transport- og logistikbranchen.

C-ITS tjenesterne omfatter at chaufførerne kan tilslutte deres telefoner til nogle enheder ombord på lastvognen og så modtage forskellige former for trafikinformation.

Trafiksignalerne

Enhederne ombord – såkaldte On-Board Units – kommunikerer med trafiksignalerne ved hjælp af den fælleseuropæiske ETSI G5 standard.

”De tjenester chaufførerne kan modtage er dels informationstjenester såsom hastighedsanvisning, som hjælper dem med at justere køretøjets hastigheder i forhold til at undgå acceleration og deceleration ved trafiksignaler. Dette kaldes Eco-Driving,” siger projektleder Jos van Vlerken, trafikafdelingen i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Udenfor myldretiderne

Den anden type af tjenester, som kommunen tilbyder, er prioritet i krydsene, som gives udenfor myldretiderne for at motivere virksomhederne til at have endnu flere af deres aktiviteter i disse tidsrum.

”Prioriteten fungerer ved at køretøjet anmelder sit ankomsttidspunkt til krydset og hvis dette sker på det rette tidspunkt så vil grønttiden forlænges en smule eller rødtiden forkortes, så køretøjet kan nå over,” siger Jos van Vlerken.

Tilpasse hastigheden

Han peger på, at chauffører ved oftere at nå over for grønt eller i modsat fald have information til rådighed, så de kan tilpasse køretøjets hastighed til trafiksignalerne, vil vi kunne reducere antallet af stop ved kryds og skabe et bedre flow igennem byen.

”Dette vil reducere brændstofforbruget og derved føre til en besparelse for virksomhederne, men det vil også naturligvis føre til lavere udledninger af drivhusgasser og partikler, hvilket vi alle har glæde af,” siger van Vlerken.

Han forudser ikke nogle negative konsekvenser for virksomhederne at være med i ordningen.
”Men det bliver spændende at få deres feedback når de har gjort sig nogle erfaringer med systemet.”

Venter forbedringsforslag

Han anser det ikke for usandsynligt, at der kommer forbedringsforslag fra chauffører, driftslederne og andre i transportbranchen.

”Vi forventer, at den nye ordning vil føre til en besparelse for virksomhederne i form af reduceret brændstofforbrug. Men på dette punkt vil det også være interessant at få en tilbagemelding fra virksomhederne,” siger Jos van Vlerken.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk