Den pulje på 75 mio. kroner, der netop er udløst af Transportministeriet – som en del af støtteordningen til grøn transport – får hurtigt ben at gå på.

Det vurderer DTL – Danske Vognmænd – der også forudser store praktiske vanskeligheder for vognmændene, når ladestanderne skal installeres.

Det vil derfor tillige være nødvendigt at stille lovkrav til el-selskaberne.

Hilser muligheden velkommen

”Det er altid en begyndelse, og vi hilser muligheden velkommen. En samlet branche har længe kæmpet for, at man fra politisk hold investerer i den grønne omstilling og ikke blot bruger afgiftsskruen overfor en sektor, der er meget vanskelig at omstille,” siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Udtalelsen kommer efter transportministeriets frigivelse af puljen på 75 mio. kroner til ellastbiler og ladestandere – der er kommet i stand efter en politisk aftale indgået på Christiansborg forleden.

SMV-perspektiv

DTL mener, at der både er behov for økonomisk støtte til etablering af ladeinfrastruktur og til køb af ellastbiler, og at støtten skal have et klart SMV-perspektiv, der tager hensyn til de mindre vognmænds forhold.

Samtidig skal støtte og incitamenter doseres på et passende niveau, så konkurrenceforholdet mellem el- og diesellastbiler ikke forskydes voldsomt ”over natten”, og bringer vognmænd med diesellastbiler i en umulig situation.

”Det er derfor helt i orden, at der foreløbig frigives 75 mio. ud af den samlede pulje på 750 mio., så man kan se, hvordan og til hvem, pengene bliver anvendt,” siger Østergaard.

Tilfreds med differentiering

Og de skal nok få ben at gå på, mener branchedirektøren.

”Vi er især tilfredse med, at der laves en differentiering mellem virksomhedernes størrelse, for skal vi have alle mand med på omstillingen, med en model hvor der er balance mellem SMV’er og store virksomheder,” siger Erik Østergaard.

Han henviser dermed til, at puljen er opdelt således, at små virksomheder vil kunne ansøge om 50 – 60 procent i støtte, mellemstore virksomheder 40 – 50 procent og store virksomheder 20 -30 procent – alt efter, hvad der investeres i.

Armvridning

Men den helt store forhindring anser DTL-direktøren fortsat at være armvridningen med elselskaberne.

Det er el-netselskaberne, der står for – og endda har monopol på – at etablere elforbindelser.

Netselskaberne er forpligtede til at levere den forbindelse, som kunderne ønsker. Men der er ikke noget servicekrav om, hvor hurtigt det skal ske, og aktuelt er der eksempler på, at ventetiden kan være på flere år.

Max leveringstider

DTL ønsker, at der samtidig med udmøntningen af tilskudspuljerne stilles lovbestemte krav til netselskaberne om maksimale leveringstider på nye og forstærkede el-forbindelser.

”Det kunne for eksempel være krav om en maksimal leveringstid på seks måneder – understøttet af en konkurrenceudsættelse af nogle af de entreprenøropgaver, der knytter sig til opgaven med at etablere netforbindelsen,” siger Erik Østergaard.

Vejdirektoratet administrerer ordningen, hvor vognmændene fra sensommeren kan søge om støtte til indkøb af grønne lastbiler og etablering af depotladestandere eller brinttankstationer.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk