Den populære transportmesse Vestfyn Trækker kan formentlig snart melde udsolgt, når det gælder standpladser. Selv om arealet er udvidet til 55.000 kvm. og der i 2014 er plads til 140 udstillere mod 120 i 2012, så er der nu kun cirka 20 stande ledige.

Messen afholdes i 2014 fra den 23. til 25. maj.

VBG Group, som står bag messen, er allerede i fuld gang med at forberede messen, som nærmest begyndte ved en tilfældighed ved et jubilæum og kundearrangement i 2000. Det er i år niende gang, at Vestfyn Trækker gennemføres.

”Allerede nu er entreprenøren i gang med at klargøre området. Det er et stort og dyrt anlægsprojekt, som til gengæld giver den fornødne plads og fleksibilitet til at udvikle messens koncept, siger adm. direktør Per Mikkelsen.

Nye aktiviteter i 2014
Han kan inden længe løfte sløret for nye aktiviteter, som bliver mulige med det øgede areal.

”Der bliver rift om standene, og vi har aldrig før afsat så mange pladser på et så tidligt tidspunkt. Har man endnu ikke booket sin stand, anbefaler jeg at reagere hurtigt, hvis man vil være sikker på en plads, siger Per Mikkelsen,

Han har kun tildelt en begrænset del af de ekstra kvadratmeter til yderligere stande.

– Det handler både om at få plads til mange stande og at skabe størst mulig værdi for udstillere og besøgende. Derfor har vi valgt at afsætte størstedelen af den ekstra plads til nye aktiviteter, der tiltrækker flere besøgende og sikrer, at Vestfyn Trækker henvender sig til et endnu bredere publikum, siger Per Mikkelsen.

Alle stande passeres
Vestfyn Trækker beholder i 2014 de aktiviteter, som kom til i 2012 og som blev modtaget positivt, nemlig ændrede åbningstider og et optimeret messe-udformning, der gør udstillingen mere overskuelig og leder de besøgende forbi alle stande mindst én gang.

”Udstillerne kunne melde om endnu mere trafik og aktivitet på deres stande for to år siden, og det viser, at konceptet med en ”foretrukken rute” har virket efter hensigten, siger Per Mikkelsen.

”I samråd med udstillerne har vi vurderet de tre majdage som det mest hensigtsmæssige tidspunkt for messen næste år, så derfor er det besluttet at flytte udstillingen hertil, siger Per Mikkelsen.

Lige ved motorvejen
Vestfyn Trækker, der ligger lige ud til den fynske motorvej i Ejby har igennem mange år været Danmarks mest besøgte udendørs transportudstilling.

På messen kan man møde alle væsentlige lastbilmærker samt en lang række opbyggere og forhandlere af øvrigt materiel.

Desuden deltager mange udbydere af tilbehør og serviceydelser samt brancheorganisationer og fagmedier. Da messen senest blev afholdt i juni 2012, tiltrak den 7.981 besøgende.

Deler kalender med Herning
Udstillingen var også planlagt gennemført i 2013, men efter aftale med Messecenter Herning delte man kalenderen, så Messecenter gennemfører deres transportmesse i ulige år og Vestfyn trækker deres messe i lige år.

På messen har VBG folkene i reglen så travlt, at de henter hentet bistand fra hovedkontoret i Vänersborg nord for Göteborg – så de kan passe VBG standen og Per Mikkelsen og hans folk kan passe det mere praktiske ved messen imens.

Der er 1.000 opgaver, der skal løses hele tiden. Mange af dem klares af 100 frivillige lokale hjælpere, bl.a. forplejningen.

På www.vestfyntraekker.dk kan man læse mere om udstillingen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk