Hvis vi danskere skal slippe for altid at holde i kø på indfaldsvejene til hovedstaden, så er roadpricing den bedste og mest effektive løsning. Det fremgår det af en ny rapport fra Trængselskommissionen. Rapporten har DR Nyhederne netop fået fingre i.

Udkastet er dateret den 6. september – og her står der ifølge DR Nyhederne:,

At landsdækkende roadpricing er det mest effektive redskab til at regulere efterspørgslen på biltrafik i hovedstadsområdet.

At roadpricing har potentiale til målrettet at adressere trængselsudfordringen og styrke fremkommeligheden på vejnettet.

At det primære formål med at indføre landsdækkende roadpricing bør være at øge fremkommeligheden på vejnettet.

Spørgsmål om mod
Ifølge Ingeniørforeningens formand, Frida Frost, er det et spørgsmål at ud udvise mod. Det udtaler hun til hjemmesiden Ingeniøren.

Her er en løsning, hvor man på en intelligent måde kan differentiere, så danskere i udkantsområder ikke bliver ramt på samme måde som, dem der har et reelt alternativ i form af cykel eller offentlig transport – og det jeg hører fra branchen er, at teknologien er på plads, så hvis politikerne vil, kan vi starte et storskalaforsøg op i morgen, siger Frida Frost til hjemmesiden.

Kommissionen anbefaler ifølge DR Nyheder også, at man gennemfører landsdækkende forsøg med roadpricing, der skal danne grundlag for en politisk beslutning, skriver DR Nyheder.

Ikke regeringens kop te
Klimaminister Martin Lidegaard (R) har dog på forhånd sagt, at man ikke har planer om at indføre roadpricing. Det skete, da han fremlagde det katalog over midler, der kan reducere CO2-udledningen.

Trængselskommissionen består af 24 repræsentanter fra forskningsmiljøet, erhvervslivet, kommuner, regioner, miljøorganisationer, pendlere og trafik- og miljøorganisationer.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk