Varebiler er efterhånden omfattet af samme transportbestemmelser og love som lastbiler. Der kører mange udenlandske varebiler på vejene – ligesom lastbiler – men chaufførerne og deres arbejdsgivere skal overholde samme regler som danske chauffører og deres arbejdsgivere.

På DTL-Danske Vognmænds virtuelle generalforsamling i weekenden gav adm. direktør Erik Østergaard i sin beretning derfor varebilerne et par ord med på vejen.

Kæmpe sejr for DTL

”Jeg ser det som en kæmpe DTL-sejr, at vi overhovedet fik en lovgivning på området. Nu er loven på vej til at blive justeret – og et tosset politisk kompromis luges ud – og dermed bliver loven nu bedre. Tilmed følges dette – som et led i EU’s Vejpakke – i 2022 op af et tilladelseskrav for varebiler i international transport. Det er også med et stort DTL-aftryk på,” sagde Erik Østergaard.

Da lovgivningen kom igennem om tilladelseskrav, godt hjulpet af SKV – DTLs Specialforening for Kurér og Varebilsvognmænd, blev der af politikerne født et lille misfoster, nemlig reglen om 11-kilos grænsen.

Men efter massivt pres fra DTL og SKV – men også fra myndighederne – meddelte transportminister Benny Engelbrecht for nogle uger siden, at nu skulle det være slut.

Medlemmernes erfaringer

”Dét kan vi være stolte af. Derfor også en stor tak til en række medlemsvirksomheder og til SKV for det meget nyttige og relevante input i hele forløbet.”

Også her gælder det, at nok kan DTL-medarbejderne være udførende, proaktive og instrumentelle i arbejdet for DTL-medlemmerne.

”Men samspillet, samarbejdet, med medlemmerne erfaringer, viden, holdninger og indsigt – den løfter DTL-arbejdet til et helt andet niveau,” sagde Østergaard.

Godskørselslov og Vejpakker

Han understregede, at Corona-pandemien og nedlukningerne har påvirket arbejdet i DTL meget – præcis som alle andre steder i samfundet.

”Men det er et vilkår. Og der er faktisk ikke mange erhverv, som har klaret sig bedre igennem krisen hidtil end netop vognmandserhvervet. ”

Ét af sidste års højdepunkter var vedtagelsen af en ændring i godskørselsloven – efterfulgt af EU-vedtagelsen af Vejpakkerne.

Dansk lønniveau

”Med de to vedtagelser sikrede vi et dansk lønniveau for både danske og udenlandske vognmandsvirksomheder og deres chauffører, når der køres i Danmark. ”

Fra 1. januar i år for de udenlandske – og her fra 1. juli slås det fast, at også danske vognmænd skal følge et ensartet lønniveau. Så slut med køkkenbordsoverenskomster – små som store. Dét er en sejr for den fair konkurrence – og et nederlag til dem, der i årevis har underbudt DTL-medlemmerne ude på vejene.

2 store DTL- og NLA-sejre, med få ugers mellemrum.

Social dumping

”Tro mig – vi har en stor andel i at det lykkedes, og det er vel nok de vigtigste sejre for fair konkurrence og bekæmpelse af social dumping på transportområdet. Nogen sinde. Men man skal altid sove med det ene øje åbent og med støvlerne på. For knap var Vejpakkerne vedtaget, før en række østeuropæiske lande kom ud af starthullerne.

I dag er der anlagt en del sager ved EU-domstolen, som alle har til formål at svække eller underminere indholdet i Vejpakkerne.

”Men jeg er glad for at kunne berette, at alliancen af organisationer i NLA, vores søsterorganisationer i Tyskland og Frankrig, samt en rækker transportministre og EU-parlamentarikere, ikke har tænkt sig at give op.”

Løn- og arbejdsvilkår

Og herhjemme er politiet og andre myndigheder begyndt at kontrollere løn- og arbejdsvilkår for de udenlandske chauffører, så også her går det fremad.

”Den sejr vi høstede i sommeren 2020, skal nok komme helt i hus. Det er jeg slet ikke i tvivl om. ”

DTL er lykkedes i år med at få en klippekortsordning på plads for de specialkøretøjer, der har behov for at kunne køre i miljøzoner.

Dispensationer

Og nok så vigtigt – en anerkendelse fra myndighederne af, at man ikke bare kan skrue et partikelfilter på en hvilken som helst bil. Det kan både blive for dyrt og for besværligt.

”Det lykkedes også at gøre myndighederne klart, at forsinket levering af Euro6-lastbiler formentlig vil betyde et større behov for dispensationer ind i 2022, end nogen havde regnet med for et år siden,” sagde Erik Østergaard.

 

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk