Der bliver skrevet trafikhistorie i dag, når to gange tre delvist selvkørende lastbiler fra Scania og Volvo kører fra Øresundsbroen til Padborg via rastepladserne Karlslunde ved København og Kildebjerg på Fyn.

Selvkørende teknologier kan give bedre udnyttelse af kapacitet på vejene og gøre transportbranchen mere effektiv og miljørigtig.

Vejdirektoratet har derfor arbejdet for, at to såkaldte platoons af delvist selvkørende lastbiler kan køre gennem Danmark.

Sparer brændstof
Lastbiler, der automatisk holder afstand til hinanden, vil sikkerhedsmæssigt forsvarligt kunne køre tættere end de helt almindelige lastbiler. Det giver mere plads til andre biler på vejene, sparer på lastbilernes brændstof på grund af mindre luftmodstand og forurener mindre.

Danmark er med sin rute på 320 km en central del af det hollandske EU-formandskabs platooning-event, hvor i alt to platoons af hver tre delvist automatiserede lastbiler vil køre gennem fem lande. Senere kommer andre lastbilmærker til – bl.a. DAF på den sidste del af ruten, der går fra Sverige til Holland.

Støttes af regeringen
”Det er vigtigt, at Danmark er med til at understøtte nye teknologier, som kan gøre transportbranchen mere effektiv og sikre en mere miljørigtig transport af varer og gods. Det kan give os konkurrencefordele på transportområdet og skabe vækst og nye arbejdspladser,” siger Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

Vejdirektoratets beregninger viser, at sådanne platoons kan spare vognmændene for seks procent brændstof pr. kørt kilometer pr. bil på motorvejene. Udledningen af de fleste forurenende stoffer fra lastbilerne kan ligeledes reduceres med seks procent.

Vejdirektoratet har stået i spidsen for projektet og koordineret på tværs af de danske myndigheder, for at eventen kunne blive en realitet på de danske veje.        

Klar til selvkørend biler
”Vejdirektoratet deltager i projektet, fordi det er en god mulighed for os til både at høste konkrete erfaringer og demonstrere, at vi allerede i dag arbejder for at blive klar til at tage imod biler med selvkørende teknologier på de danske veje,” siger Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Udviklingen indenfor selvkørende teknologier går stærkt.

”Og det bliver formentlig på de større statsveje, at de første delvist automatiserede lastbiler vil transportere varer og gods. Den udvikling vil Vejdirektoratet selvfølgelig bidrage til,” siger Andreas Egense.

For at kunne tage imod de selvkørende køretøjer arbejder Vejdirektoratet også med en række andre udviklingsprojekter, hvor automatiserede teknologier er omdrejningspunktet.

Fakta:
• The European Truck Platooning Challenge 2016 skal sætte fokus på samarbejde mellem EU-Kommissionen, EU-medlemslandene og industrien om selvkørende teknologier, behovet for harmonisering af regler på området mm.

• To såkaldte platoons med tre lastbiler i hver vil ved hjælp at ny ITS-teknologi køre i forbundne konvojer med ned til ½ sekunds mellemrum fra forskellige europæiske byer på tværs af grænserne mod et fælles endemål i Rotterdam den 6. april 2016, umiddelbart forud for det planlagte uformelle Miljø- og Transportministermøde.

• Vejdirektoratet, Trafik- og Byggestyrelsen, Politiet, DTL, ITD, DI Transport, Sund og Bælt samt Volvo Trucks og Scania deltager i projektet for at sikre, at European Truck Platooning Challenge 2016 kan gennemføres igennem Danmark.

• Vejdirektoratet deltager blandt andet i det internationale standardiseringsarbejde, der skal sikre, at biler og udstyret i vejsiden kan tale sammen. Og sammen med blandt andre Transport- og Bygningsministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik er Vejdirektoratet gået i gang med at afdække behovet for ændringer i færdselsloven.

Det overordnede program:
Kl. 8:30: Afgang fra Ollebo Terminalen i Malmø.
Ca. kl. 9.30: Kort stop på Karlslunde Rasteplads
Ca. kl. 12.00-13.00: Kildebjerg N. Pause for chaufførerne
Ca. kl. 15:30-17.00: Event hos ITD, Lyren 1 i Padborg.

Citater fra samarbejdspartnere:

Volvo:
”Vi ser store fordele ved platooning, især for vores kunder, men også for samfundet, fordi det vil give besparelser på brændstof, lavere udslip og forbedret transporteffektivitet. Ligesom det øvrige samfund har transporterhvervet behov for, at udfordringer med for eksempel harmoniseringer af lovgivning bliver løst, således at indførslen af platooning i Europa bliver fremmet, siger projektleder for ETPC Platooning i Volvo Group Anders Kellström.

Scania:
”Scania har stort fokus på platooning, da det vil give et langt smidigere logistiksystem og øge sikkerheden på vejene. Dernæst reduceres brændstofforbruget og dermed også CO2-udledningen til gavn for såvel klimaet som transportøkonomien. Netop den faktor er væsentlig for Scania, som ønsker at være ledende producent inden for bæredygtige transportløsninger,” fortæller Scania Danmarks adm. direktør Janko van der Baan.

DTL Danske Vognmænd:
”Demonstrationen af mulighederne for at pulje lastbiler under kørsel ved hjælp af elektronisk sammenkobling af køretøjerne vil bidrage til at demonstrere for offentligheden de åbenlyse fordele ved brug af ny teknologi. Samtidig åbner et demonstrationsprojekt på offentlig vej for nødvendige overvejelser om, hvordan den nye teknologi skal håndteres både juridisk og set i forhold til chaufførenes fremtidige arbejdsvilkår, ” siger Erik Østergaard, adm. dir. DTL – Danske Vognmænd.
 
ITD:
”Det, vi vil få at se, er et kæmpe skridt for fremtidens transport- og logistiksektor, og det glæder mig. I mine øjne er det meget vigtigt, at Danmark sender et signal til omverden om, at vi er åbne over for at gennemføre en platooning-test som denne. Vi får ikke bare en grønnere, mere sikker og effektiv transport af godset. Vi udnytter desuden kapaciteten bedre og udvikler det danske transport- og logistikerhverv gennem den digitale udvikling. Derfor glæder det mig også, at vi – lastbilproducenterne, myndighederne og branchen i fællesskab – kan vise et bud på fremtidens lastbiltransporter her i dag,” siger Jacob Chr. Nielsen, adm. dir. i ITD.

DI Transport:
”Filmen Convoy fra 1978, hvor en række lastbilchauffører danner en lang lastbil-konvoj, er gået over i filmhistorien. Det er også en historisk begivenhed, når to platoons med selvkørende lastbiler her i marts 2016 kører gennem Danmark. Det europæiske pilotprojekt illustrerer, hvordan ny teknologi kan bidrage til løfte produktiviteten i erhvervslivet og dermed styrke konkurrenceevnen og skabe vækst. Projektet spiller også en vigtig rolle i forhold til at bane vejen for harmonisering af regler på tværs af landegrænser,” siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Færdselsstyrelsen:
”Fremtidens selvkørende bil vil bestå af en række forskellige støttesystemer som f.eks. nødbremsesystemer og bil-til-bil kommunikation. Det vi ser test med i dag er en forsmag på, hvad biler og lastbiler vil kunne inden for en nær fremtid,” siger Stefan Søsted, direktør for Færdselsstyrelsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk