Af Finn Bruun

Selv om nogle virksomheder stadig opfatter CSR (Corporate Social Responsibility eller Socialt Ansvar) som varm luft – smukt, men ikke livsnødvendigt – så har ikke mindst de danske rederier taget alvorligt fat om emnet som en kvalitet på linje med miljø- og klimaindsatsen. Nu styrkes forskningen.

Blandt andet derfor er Danmarks Rederiforening sammen med Søfartsstyrelsen gået ind i et projekt med World Maritime University (WMU) i Malmø, hvor både CSR og Martime Governance (MG) skal indgå på højt niveau i kandidatuddannelsen og munde ud i ny viden og forskningsnetværk til brug for udvikling af CSR- og MG-politikker.

Ambitiøs CSR politik
– Flere rederier har en ambitiøs og målrettet CSR-politik. Men der kommer et punkt, hvor den videre styrkelse af CSR-initiativerne gør det nødvendigt at involvere andre interessenter, såsom kunder, søfartsadministrationer og havnemyndigheder, siger direktør i Danmarks Rederiforening, Peter Bjerregaard.

Han venter, at projektet både vil skabe fortsat CSR-inspiration inden for erhvervet og skærpe interessenternes opmærksomhed på de udfordringer, som følger, når man opererer i et globalt marked som det maritime.

Ned med administrative byrder
Søfartsstyrelsen regner med, at projektet vil kunne bidrage til at begrænse de administrative byrder i forbindelse med havnestatskontrol og havneanløb.

Direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth fremhæver, at kombinationen af MG og CSR er et effektivt redskab til en bedre gensidig forståelse mellem det internationale søfartserhverv, havnestatsmyndigheder og havnemyndigheder.

I det daglig arbejde repræsenteres organisationerne af Mogens Schrøder Bech/kontorchef i Søfartsstyrelsen, Jan Fritz Hansen/vicedirektør i Danmarks Rederiforening og Maria Bruun Skipper/chefkonsulent i Danmarks Rederiforening.

Det er Den danske Maritime Fond der finansierer projektet.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk