I 40 år har der politisk været enighed om regulering på lastbilsmarkedet gennem bl.a. godskørselsloven og dens paragraf seks stykke tre om uddannelseskrav og egenkapital. Det har sikret ordnede forhold herhjemme med tungtransport.

Men når det gælder ordnede forhold for varebiler, er der tale om Wild West lignende tilstande. Det er et broget marked, hvor et kørekort, en varebil og en momsregistrering er nok til at komme i gang som vognmand.

”Det er et spørgsmål om fair konkurrence – og det er vigtigere end nogensinde med den stigende e-handel, hvor godset i reglen leveres med varebiler til slutkunden,” sagde underdirektør og DTL’s erhvervspolitisk chef, Ove Holm, der var ordstyrer under en paneldebat på Transport 2017 forleden.

Der er allerede flertal

Politisk er der flertal for nye varebilsregler – for det blev vedtaget i Folketinget for et år siden – men regeringen, som er imod en regulering, fik skudt sagen til hjørne ved at kræve en undersøgelse og nedsættelse af et udvalg.

Panelet i Herning bestid af Dansk Folkepartis social dumping-ordfører, Claus Kvist Hansen, DTL direktør Erik Østergaard samt DTL-medlem, vognmand Thomas Jensen, Rødekro Kurér – og initiativtager til og formand for SKV – Specialforeningen for Kurér- og Varebiler.

”Social dumpning foregår ikke mindst i bygge- og transportbranchen. Vi har brug for, at de uregelmæssigheder, både den decideret sorte og ulovlige sociale dumping, men også den ”hvide” – hvor reglerne følges, men som ikke desto mindre skaber unfair konkurrence og social dumping – bekæmpes. Jeg er optaget af, at vores arbejdsmarked skal forblive på danske vilkår,” sagde Claus Kvist Hansen.

Hjælpe med mandater

Han lovede, at han vil tage sagen op snarest – bl.a. i samarbejde med SF, som DF har dannet parløb med omkring en række sager om social dumpning for et par uger siden. Men også Socialdemokratiet bakker op.
”Vi vil give en hjælpende hånd med mandaterne,” sagde Claus Kvist Hansen.

Det er ikke kun herhjemme, der diskuteres varebilstransport og social dumpning. Diskussionen foregår både i EU og i IRU, der er en sammenslutning af vognmandsorganisationer i Europa. Også i den nordiske organisation er der opbakning. Problemer er stort i hele Europa – og bl.a. i Polen er det et stort problem, fortalte DTL direktøren.

”Der er også EU-regler på vej – men transportbranchen ønsker både danske planer og EU-planer. Regeringen tænker kun på det frie marked – men vi ønsker regler, så der kommer fair konkurrence. Skiftende regeringer – senest med Hans Chr. Schmith som minister – har talt udenom. Som at holde et stykke vådt sæde i hænderne,” sagde Erik Østergaard.

Holde mandtal

Han sagde endda, at regeringens varebilsudvalg var en syltekrukke. Ingenting sker. Men panelets deltagere var enige om, at der var vilje til fortsat tæt samarbejde for at sikre ordnede forhold i varebilsbranchen.

”Det er nødvendigt at se, hvem der er i denne transportbranche med varebiler – via branchekoden. Vi regner med, at der kører cirka 12.000 biler – heraf de 3.000 hos Post Nord,” sagde Thomas Jensen.
Han pegede på, at det i dag også er folk på kontanthjælp eller sygedagpenge, der kører ”sort” i varebil.
”Der er heller ikke styr på forsikringer, hvor vi betaler meget. Men vi får at vide, at vi kører med hovedet under armen – fordi folk sætter alle varebiler i samme bås. Der er styr på de organiserede vognmænd – men transportkøberne skal også tjekke, at underleverandører følger reglerne med uddannede chauffører,” sagde Thomas Jensen.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk