Det er ofte livsfarligt, når mekanikere og redningsfolk skal hjælpe nødstedte bilister på en motorvej – men en ændring af færdselsloven slår nu fast, at politiet altid skal adviseres, inden man går i gang med redningsarbejdet, hvis man skal bruge en del af kørebanen til opgaven.

Loven træder i kraft 1. juli 2013 – og gælder både ved en reparation på uheldsstedet eller i forbindelse med en fjernelse af et havareret køretøj.

Ændringen i færdselsloven skal øge sikkerheden for de faggrupper, der reparerer og fjerner havarerede køretøjer.

Hjælp til dækbranchen
En af de brancher, som især har været udsat ved reparationer af biler og lastbiler på motorveje, er dækbranchen. Især mange lastbiler er udsat for dækhavarier, er her er det særlig vanskeligt at hjælpe, fordi lastbilen i reglen fylder hele nødsporet – og mekanikerne så må arbejde i den inderste kørebane.

Skiltning og afskærmning er i den forbindelse en vigtig faktor, som skal være på plads, hvis der skal kunne arbejdes sikkert. Så kan man både undgå fysiske og psykiske arbejdsulykker.

I dag er der uddannelser om sikkerhed ved arbejde på motorveje – men de er mest baseret på længerevarende vejarbejder. Uddannelserne bør suppleres med kurser, der mere går på de kortvarige assistancer.

Skiltning og afspærring
Dækbranchen fremlagde allerede for fem år siden både ændringsforslag og handleplaner på området.

”Vi er glade for, at den nye lov er blevet vedtaget, men der er stadig et stykke arbejde der skal gøres. Nu er der kommet klarhed over, hvem vores medlemmer skal kontakte, når de skal hjælpe de nødstedte på vejene, men en lige så væsentlig ting for sikkerheden er skiltning og afspærring, så der også kan arbejdes uden at sætte livet på spil. Vi har allerede som bilag til vores høringssvar til den nu vedtagne ændring af færdselsloven også kommet med detaljerede forslag til, hvordan der bør opstilles både skiltevogn, løbelys og kegler, så de forbi kørende trafikanter bliver gjort opmærksom på, at der arbejdes på et havareret køretøj”, siger direktør Volker Nitz, Dækbranchens Fællesråd.

Bedre uddannelse nødvendig
Her vil man kort efter Nytår arbejde mere omkring regler for skiltning og sikring af havaristedet, så man kan have regler på plads, når den nye lov træder i kraft.
Endvidere bør sikkerheds-uddannelsen ifølge Volker Nitz også opgraderes, så den tillige omfatter arbejde på havarerede køretøjer. Uddannelsen, som den er i dag, er mere baseret på længerevarende vejarbejder.
”De er også forbundet med en stor arbejds-risiko, men ikke helt på samme måde, som når en dækmontør eller mekaniker skal arbejde med et køretøj ,der står uheldigt placeret, siger Volker Nitz.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk