Dagligdagen vil ikke blive meget anderledes, når en række chauffør fra midt december skal til at tømme skrald i København med skraldebiler, der kører på gas i stedet for diesel.

”Chaufførerne synes det er spændende, at skulle prøve noget nyt. Men det er jo samme kørsel – bare et andet brændstof, og vi er alle blevet skolede på bl.a. Scania fabrikken i Södertälje, siger Finn Jacobsen, driftschef hos renovationsfirmaet M.Larsen i Brøndby.

Hvis man vil være med fremover og vil fortsætte arbejdet. Så må man indordne sig og investere i det nødvendige materiel. Rundt omkring vælger flere og flere kommuner gas til renovationskørsel – senest Fredericia, men også Frederikssund er på vej i en kombination af el og gas.

Godt samarbejde
”Københavns Kommune har været dygtige til at sætte alle spillerne sammen fra begyndelsen – så vi har både arbejdet med OK, e.on og kommunen som samarbejdspartnere, siger Finn Jacobsen.

Han peger på, at med den lavere CO2 udledning er det også i borgernes interesse med gas til renovation.

”Lastbilen er måske et fordyrende led lige nu – og der er affaldssortering også. Men det er jo et spørgsmål om politisk prioritering. Vi er glade for at være med fra begyndelsen, siger Finn Jacobsen.

Gas-skraldebil overtages
M. Larsen vandt første udbudsrunde over fire et halvt år – sammen med City Renovation og City Container. Med muligheder for forlængelse, – men mister man så kørslen, skal den nye deltager overtage den meget specielle gas-skraldebil.

Hos City Renovation er man også glade for at være med i projektet.

”Politikerne har et andet parameter end økonomi alene. Vil de påvirke CO2 udledningen, må man leve med alternativer til diesel, selv om de er dyrere. Det handler i høj grad om skatter og afgifter – men også om adfærd. Man kan jo differentiere afgiften på forskellige brændstoftyper med hensyn til lempelser og forhøjelser. Værktøjerne er til stede. På den måde kan man trække udviklingen i en bestemt retning, som man har set det i udlandet, siger Ole Larsen fra City Renovation A/S.

Villige til omstilling
Det kræver, at alle er villige til omstilling – det gælder også mekanikerne på værkstederne, der her får en helt anden teknologi at arbejde med.

Men gas er jo ikke et nyt begreb som sådan, der kræves dog en ændret infrastruktur på tankstationerne, hvor flere er på vej efter udbudsrunderne til busser og renovationskørsel.

”Men der er her tale om et demonstrationsprojekt, hvor der skal samles erfaring af alle parter. Men det sidste beslutning har politikerne, siger Ole Larsen.

Alle skal blive klogere
Tredje partner blandt vognmændene er City Container, hvor vi har talt med direktør og bestyrelsesformand Christian Rindbøl, som er glad for at firmaet kan være med i en miljøforbedring for fordel for borgerne.

”Demonstrationsprojektet er jo sat i gang for at gøre alle klogere, så arbejdet gøres bedst muligt. VI skal samle erfaring, så der skabes de bedste vilkår for at man politisk at tage de bedste beslutninger. Jeg synes, at samarbejdet med bl.a. Københavns kommune er godt – og det er flot, at de er så åbne for vores ønsker bl.a. omkring indretning og udstyr af bilerne, siger Christian Rindbøl.

Københavns kommune, gasselskaberne, Trafikstyrelsen, Det Økologiske Råd og Scania – samt de tre vognandsforretninger sidder alle med i den samme ERFA gruppe, som skal finde de rigtige løsninger.

Begrænsninger
Hos Dansk Transport og Logistik, DTL, siger underdirektør Ove Holm, at han tror, at gas spille en rolle – men der er begrænsninger, for lastbiler, der kører på gas er op mod 300.000 kr. dyrere og rækkevidden er forholdsvis begrænset.

”Transporterne må i hvert fald umiddelbart ikke være for tunge – eksempelvis vil det være svært med den nuværende grænse herhjemme på 54 tons eller 60 tons som modulvogntog – og køre langt vil heller ikke være let. Dertil kommer specielbiler, der er tæt pakket med kraner og tanke, hvor det er svært at finde plads til gastankene. Jeg tror, at flydende naturgas (LNG), som bruges på skibe, er bedre – også til en række andre udfordringer, siger Ove Holm.

Han mener fortsat at den moderne Euro 6 dieselbil er mere energieffektiv end gasbilen. Det er primært støjen, der er lavere.

Brug for flere fyldestationer
”Det væsentligste for vores medlemmer, der vil køre gas, er udbredelsen af gasfyldestationer, men gasbiler bliver ikke så udbredt, hvis ingen vil betale – i hvert fald ikke på det private transportmarked. I forvejen er der også syv pct. biodiesel i diesel. Til gengæld er det jo klart, at der bliver mindre diesel tilgængeligt med årene. De vil hæve priserne. Men det er væsentligt at se på alle alternativer – og tiden er inde til at se på en omstilling fra diesel nu, siger Ove Holm.

Han peger bl.a. på syntetiske brændstoffer – men også brint kan komme på tale som alternativ til diesel og fossile brændstoffer gnerelt.

”Vi har jo set et firma som Volvo Trucks, som har præsenteret en lang række løsninger, der kunne komme på tale i fremtiden, siger Ove Holm.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk