Danmark halter bagefter vores nabolande, når det gælder nyeste krav til vinterdæk til tunge køretøjer – men branchen er klar – og det gælder også for regummierede dæk.

Både hos vores nabolande mod nord og syd er der strammet op omkring brug af vinterdæk til tunge køretøjer. Der skal være snefnugsymbol på dækket – og M+S dæk er ikke tilstrækkelige.

Følg vores nabolande

Så langt er vi ikke herhjemme. Der er overhovedet ikke krav om vinterdæk på biler, varebiler eller lastbiler.

Men for lastbiler er det vigtigt at rette ind efter norsk-, svensk og tysk lovgiving, hvis man kører eksportkørsel.

Nærmest alle producenter af lastbilsdæk er klar med de nye snefnug-markerede dæk – og også producenter af regummierede dæk er klar med snefnug-markering.

De rigtige mønstre

I en rundspørge hos de tre regummieringsfabrikanter i Danmark – Euroband A/S, Bandag Tobøl Dæk A/S og Vulkan Dæk A/S – er man parate.

”Naturligvis producerer vi med de rigtige vinterdækmønstre og er leveringsklar med både snefnugsymbol og M+S mærkede dæk til vores kunder,” lyder svaret fra de tre danske producenter.
Og der er god økonomi i at benytte regummierede dæk til de tunge køretøjer, fortæller man.

Lavere CO2 udslip

75 pct. af dækket genanvendes til at producere et nyt regummieret dæk – og sammenlignet med nye dæk anvendes 70 pct. mindre olie, op til 20 kg. mindre stål, og CO2-emissionen er 40 pct. lavere.

”Så hvorfor købe et nyt dæk på 70 kg, når man kan nøjes med 17 kg gummi til at forny slidbanen?” lyder spørgsmålet fra Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk i Danmark.

I gennemsnit giver regummierede dæk op til 30 pct. lavere udgifter pr. kilometer end nye dæk. Jo flere gange karkassen kan regummieres, jo lavere bliver omkostningerne i dækkets samlede levetid.

Miljøvenligt

Brug af regummierede dæk er – som det ses på tallene – ikke kun til gavn for samfundsøkonomien, men også for miljøet.

De tre medlemmer af Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk i Danmark producerer regummierede dæk efter de samme produktionsnormer, som gælder for det originale dæk – og med samme garanti.

Reglerne i udlandet

I Norge blev der i september måned vedtaget ny lovgivning, som med virkning allerede fra 15. november i år stiller krav om, at dæk til tunge køretøjer er mærket med snefnugsymbol.

Således skal dæk på busser og lastbilers forreste styreaksler og drivaksler være mærket med snefnugsymbol og mindst være udstyret med M+S mærkede dæk på køretøjets resterende aksler og anhængere.

Der tillades dog som en overgangsordning vinterdæk mærket med M+S for indeværende sæson.

Fra december i år

I Sverige er der også fra første december 2019 krav om dæk med snefnugsymbol på alle køretøjer samt M+S mærkede dæk på trailere.

Her er overgangsperioden dog noget længere, idet det til og med den 30. november 2024 er tilladt at benytte M+S mærkede dæk i henhold til nuværende bestemmelser. Dog skal alle trailerdæk allerede i år mindst have M+S mærkning.

Tyskland fører an

Således følger vores nordiske naboer i fodsporene på den tyske lovgivning, der blev indført allerede sidste år.

I Tyskland skal tunge køretøjer have dæk med snefnugsymbol på trækkende aksler, hvis der er vinterføre. Fra første juli 2020 gælder dette også for styrende aksler.

Fælles brancheforening

Dækbranchen Danmark er interesseorganisation for dækbranchen i Danmark.

Her samles Dæk Specialisterne og dækimportørerne samt regummierings-virksomhederne i samme brancheorganisation.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk