Der er håb om bedre forhold for danske chauffører i fremtiden, hvis det lykkes at komme den sociale dumping på transportmarkedet til livs.

Det var ét af de vigtigste temaer på DTL Danske VOgnmænds generalforsamling i København i weekenden.

Vejpakkerne i EU er fortsat på usikker grund, men DTL og de nordiske transportorganisationers vigtige lobbyist-foretagende NLA, Nordic Logistic Association, kæmper utrætteligt på at skabe bedre forhold for nordiske chauffører.

Utrættelig indsats

Erik Østergaard, adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd – bandt i sin beretning på organisationens generalforsamling sløjfe omkring organisationens budskaber om bekæmpelse af den sociale dumping og unfair konkurrence og dermed styrkelse af danske vognmænds vilkår.

Han fastslog, at DTL gennem årene har gjort en utrættelig indsats for at sætte denne dagsorden.

Udfordre banditterne

”Der er tale om en årrækkes vedholdende arbejde, og den daglige vilje til at være tilstede i medierne, mødes med politikerne, udfordre banditterne, tage debatten, pege på problemerne, holde fast i dagsordenen og tilbyde løsningerne – både i København og i Bruxelles – der har skabt denne situation,” sagde Erik Østergaard.

Derfor er de danske vognmænds største udfordring nu et helt centralt politisk tema i valgkampen.

Kurt Beier skandalen

”Jeg tøver derfor heller ikke et sekund med at slå fast, at den debat, der ikke bare har fyldt vores generalforsamling indtil nu, men også en stor del af den offentlige debat, er kommet for at blive” sagde Østergaard.

Erik Østergaard rettede under sin beretning en tak til 3F for at have afdækket de skandaløse forhold hos en dansk vognmand i Padborg.

Ingen er uvidende

”Det var 3F der i efteråret fik trukket Kurt Beier-skandalen frem i lyset, og jeg tøver ikke med at sige, at der i hele diskussionen om unfair konkurrence og social dumping er et før og et efter Padborg-skandalen. Ingen i Danmark har længere kunnet været uvidende om, hvilke horrible vilkår nogle er parate til at byde andre mennesker. Og jeg kan mærke det på møder – i Bruxelles, på Christiansborg, i Dansk Arbejdsgiverforening, i Dansk Industri osv. Ingen steder er Kurt Beier-skandalen gået ubemærket hen,” sagde Erik Østergaard.

En øget kontrol i Danmark

DTL-direktøren betonede, at et enigt Folketing pålagde Regeringen – ud over at kæmpe kampen i EU – at øge kontrollen på veje og på rastepladser i terminal- og havneområder, samt at kontrollere chaufførers ulovlige ugehvil. Og ikke mindst at håndhæve af EU’s eksisterende udstationeringsregler for chauffører.

Det sidste har afstedkommet et konkret forslag fra DA og FH (det tidligere LO) om, at udenlandske chauffører skal aflønnes efter danske forhold, hvis de kører cabotage eller kombitrafik i Danmark.

Kaotisk situation

Erik Østergaard kom også ind på den kaotiske situation i EU under behandlingen af vejpakkerne, der skal bedre forholdene for nationale vognmænd og chauffører.

”Jeg kan blot konstatere, at det ikke er fremmende for tiltroen til EU-processerne og særligt Europa Parlamentet at have været vidne til vejpakkernes turbulente – og endnu usikre – skæbne.”

Men lige nu aner DTL ikke, hvor det ender.

Modstandere i Danmark

”Men for mig understreger det vigtigheden af vores tilstedeværelse i Bruxelles – i form af NLA og det tætte NLA-samarbejde med vores nordiske søsterorganisationer. Overalt ser jeg organisationer omkring os, som opruster i Bruxelles. Nogle med samme dagsordner som vi – og dem samarbejder vi med. Andre igen, også danske organisationer, med helt modsatrettede dagsordner. Dem skal vi også fremover fortsat kunne spille af banen,” sagde Erik Østergaard.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk