Volvo Trucks lancerer nu en ny, stærkere gaslastbil, der kan køre på flydende biogas. Den nye lastbil kan udføre transportopgaver over lange afstande – samtidig med, at den samlede CO2-udledning reduceres.

For fem år siden lancerede Volvo Trucks en serie lastbiler, der kan køre på flydende biogas, ofte kaldet bio-LNG. Brændstoffet kan reducere CO2-udledningen med op til 100 pct. i forhold til fossil diesel.

“Kørsel på biogas er et godt supplement til elektrificerede transporter, der hjælper vognmænd med deres bæredygtighedsambitioner og sigter mod klimaneutrale transporter,” siger Daniel Bergstrand, produktchef for gasdrevne lastbiler hos Volvo Trucks.

Nyt effektniveau

Volvos gasdrevne lastbilserier FH, FM og FMX får tilføjet et nyt effektniveau på 500 hk, der supplerer de tidligere motoreffekter på 420 og 460 hk.

Gasmotorerne får også tekniske opdateringer, der gør dem op til fire procent mere brændstofeffektive, hvilket sammen med en ny 10 pct. større brændstoftank bidrager til en større rækkevidde.

Volvo Trucks’ gasdrevne lastbiler har en ydeevne, der kan sammenlignes med de tilsvarende dieselversioner.

Hurtig tankning

“Tankning af biogas er næsten lige så hurtig som tankning af diesel, og det voksende netværk af mere end 600 tankstationer for både bio-LNG og LNG i Europa gør dem ideelle til langturskørsel,” siger Daniel Bergstrand.

Det udvidede udvalg af gasdrevne lastbiler passer godt til Volvo Trucks’ tre-vejs strategiske køreplan for at nå nul-emissioner ved landevejskørsel.

Dels gennem batterielektriske lastbiler, dels brændselscelle-lastbiler og dels lastbiler med forbrændingsmotorer, der kører på bæredygtige brændstoffer som biogas, HVO eller endda grøn brint.

Behov for flere løsninger

“Der er behov for flere tekniske løsninger, fordi tilgængeligheden af energi- og brændstofinfrastruktur er meget forskellig fra land til land og fra region til region – også fordi kravene til hver transportopgave kan variere,” siger Daniel Bergstrand.

Den europæiske produktion af bio-LNG forventes at stige hurtigt i bestræbelserne på at skifte væk fra brugen af fossil LNG.

EU plan

EU-Kommissionen har fremlagt en plan, kaldet REPower EU, hvor der er fokus på at skabe markant øget indenlandsk produktionskapacitet til forskellige typer energi.

Planen er at tidoble den årlige biogasproduktion inden 2030, og sektoren har allerede begyndt en hurtig vækstfase. Også uden for Europa møder potentialet for biogas stor interesse.

Fakta om Volvos gasdrevne lastbiler:
• Produktprogram: Volvo FH, FM og FMX (på forespørgsel).
• Effektniveauer: 420, 460 og 500 hk.
• Brændstof: bio-LNG (flydende biogas) eller LNG. En lille mængde diesel eller HVO bruges til at antænde gassen.
• Rækkevidde: op til 1.000 km.
• Motorteknologi: Ved at udnytte dieselmotorens høje virkningsgrad opnås samme køreegenskaber som en diesellastbil, hvilket gør det muligt at køre med høj belastning og tilbagelægge lange strækninger.
• De nye gasdrevne Euro6 E-motorer er op til fire procent mere brændstofeffektive end Euro 6 D-motorerne.
• Gasmotorerne er blevet opdateret, og den øgede effektivitet opnås bl.a. med nye brændstofinjektorer samt stempler med lavere friktion. Dertil en ny turbo, variabel oliepumpe og krumtaphus-ventilation, der håndterer ufiltreret olie.

Fakta om flydende gas:
• Bio-LNG (også kaldet LBG) er et bæredygtigt brændstof, der består af flydende biogas (biomethan). Alt organisk affald kan nedbrydes til biogas, f.eks. slam fra rensningsanlæg, madaffald, gødning og andre restprodukter.
• LNG (Liquified Natural Gas) er en fossil gas (metan), som udvindes fra underjordiske eller undersøiske reserver.
• Processen med at gøre biogas flydende er den samme som for LNG – gassen køles ned til minus 162 grader. Brændstoffet fylder dermed væsentligt mindre, hvilket gør det muligt at medbringe en meget større mængde energi om bord på lastbilen, hvilket igen øger rækkevidden.
• EU-kommissionens mål (REPower EU) er at 10-doble den årlige biogasproduktion til 35 mia. kubikmeter inden 2030. Mere end 78 bio-LNG-produktionsanlæg er allerede bekræftet klar i Europa i 2024. Tyskland og Italien forventes sammen med Holland at være de førende bio-LNG-lande i de kommende år.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk