Antallet af ulykker ved vejarbejder er fortsat stigende, og mere end hver anden dag går det galt ved et vejarbejde i Danmark.

Derfor gentager Vejdirektoratet nu kampagnen ”Stil Skarpt – Vejarbejde kræver fokus” – hvor trafikanterne opfordres til at være ekstra agtpågivende, når de kører forbi et vejarbejde.

Første gang, man gennemførte kampagnen, var sidste år. Men det betyder dog ikke, at dens budskab allerede er trængt igennem alle steder. Tværtimod.

Et splitsekund er nok

Vejdirektoratet understreger, at et splitsekund, hvor fokus slipper vejen, er alt, der skal til, før ulykken indtræffer. For med høj fart er standselængden for et køretøj som bekendt meget stor.

Og galt går det alt for mange gange, når bilister skal passere vejarbejder i Danmark.

Antallet af trafikulykker ved vejarbejder er således stigende, og i 2019 skete der i alt 318 ulykker ved vejarbejder på de hjemlige veje – også med fatal udgang. Det er en stigning på 80 ulykker på blot to år.

Pas på ved vejarbejder

Derfor går Vejdirektoratet igen ud med en kraftig opfordring til trafikanterne om at udvise skærpet opmærksomhed, når de kører forbi et vejarbejde. Både for deres egen, deres medtrafikanter og vejarbejdernes sikkerhed.

”De stigende antal ulykker ved vejarbejder tyder desværre på, at for mange trafikanter fortsat er uopmærksomme, når de kører forbi vejarbejder,” siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet.

Hun peger på, at det er en farlig tendens, som Vejdirektoratet ønsker at rette op på. Når man er uopmærksom, er der nemlig en stor risiko for, at man overser skilte, vognbaneskift, smallere kørebaner og faste genstande tæt på vejbanen.

Svært at ændre adfærd

”Ligesom man også risikerer at påkøre de vejarbejdere, der står bag skiltevognene og udfører akut reparationsarbejde. Vejarbejdere, der er mennesker ligesom alle os andre, og som også har familier at vende hjem til, når dagens arbejde er slut,” siger Charlotte Vinthen.

”Vi ved, at det kræver et langt, sejt træk at ændre folks adfærd, og at budskaber skal gentages mange gange, før de for alvor har effekt. Vi har en klar målsætning om at nedbringe antallet af trafikulykker ved vejarbejder, og derfor kører vi nu kampagnen igen,” siger Charlotte Vithen.

Trafikanterne kan møde Stil Skarpt-kampagnen på strækninger med vejarbejde rundt omkring i landet i den kommende måned.

Mange uheld de seneste fem år

Baggrunden for kampagnen er, at de seneste år har budt på nogle alvorlige trafikulykker, hvor Falckreddere er kommet til skade ved påkørsler på motorvejene.

Samtidig har der været mellem 208 og 318 ulykker ved vejarbejde om året i de seneste fem år. Det er i gennemsnit mere end en ulykke ved vejarbejde hver anden dag.

Kampagnen vil være synlig på strækninger med vejarbejde rundt omkring i landet, på udvalgte rastepladser langs motorvejene, i biograferne, på Molslinjens infoskærme, i DR OBS – og på de sociale medier.

Faktaboks – sådan kører du forbi et vejarbejde:

Det er generelt vigtigt at køre opmærksomt og sætte farten ned – også når vejarbejderne er gået hjem. Vejdirektoratet giver følgende råd til trafikanter.

• Koncentrere dig om din kørsel
• Vær opmærksom på ændringer på vejen
• Respekter hastighedsgrænsen
• Hold afstand til forankørende
• Hold din vognbane frem til flettepunktet.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk