I morgen tirsdag forventes et nyt udspil fra EU-Kommissionen om ændringer af direktivet om vægt og dimensioner for tunge køretøjer.

De forventede nye EU–regler for tung transport er helt afgørende for den grønne omstilling, er meldingen fra DTL-Danske Vognmænd.

Fastholde nordiske regler

Forventningen hos DTL er, at der generelt bliver åbnet for længere og tungere køretøjer internt i fællesskabet.

Men ønsket er samtidig at fastholde de nuværende særlige regler i Norden.

I Bruxelles er der mange rygter om, hvad der vil blive tilladt for vejtransporten at operere med i fremtiden.

Bred tradition

DTL – Danske Vognmænd mener, at udspillet har stor betydning for, om de nordiske lande kan bevare både nationale og grænseoverskridende vægtgrænser.

”Vi har i de nordiske lande en bred tradition for at udnytte køretøjernes tekniske muligheder maksimalt og dermed tilgodese både effektivitet og klimahensyn. Det skulle vi gerne bevare, og det er helt afgørende for den grønne omstilling, at de tunge køretøjer kan komme mere på ladet pr. tur,” siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Helt afgørende

Han bekræfter, at der i øjeblikket cirkulerer mange formodninger om, hvad forslaget kommer til at indeholde.

”Men jeg vil lige nu nøjes med at slå fast, at de nationale muligheder bør fortsætte, så Danmark f.eks. kan blive ved med at køre med 56 ton på 7-akslede vogntog og 60 ton på modulvogntog med 8 aksler,” siger Erik Østergaard.

DTL-chefen mener, det er helt afgørende, at disse vogntog kan køre over grænsen til nabolande uden begrænsninger fra EU-reglerne, hvis landene i øvrigt er enige om det.

Modulvogntog

”Fleksibilitet fra EU’s side vil tilmed have betydning for de muligheder, den danske regering vil kunne give i form af en yderligere forhøjelse af totalvægts-grænsen for de forskellige vogntogstyper.”

Et af ønskerne fra DTL til nye, fælles EU-regler for køretøjer vil være muligheden for at benytte modulvogntog på hele det Transeuropæiske Transportnetværk (TEN-T).

Trafiksikkerhed

Det vil have en særdeles positiv indvirkning på transporteffektiviteten i europæisk international vejtransport.

”Det vil nemlig reducere energiforbruget og CO2-emissioner, vejslid, trafiktæthed, chaufførmangel og forbedre trafiksikkerheden, vurderer Erik Østergaard.

Særtransporter

Af andre ønsker peger DTL- direktøren på forøgelse af standardlængden på vogntog, der i dag er 18,75 og gensidig anerkendelse af tilladelser udstedt til særtransporter i et EU-medlemsland.

”For særtransportørerne vil en mere koordineret praksis betyde store lettelser, hvis der i samme land kunne ansøges om transporttilladelser gældende i andre EU-lande,” siger Erik Østergaard.

Forslagets behandling i EU vil blive fulgt tæt af Nordic Logistics Association, der repræsenterer DTL og de øvrige nordiske organisationer i EU.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk