Krigen mellem ITD og DTL er åbenbart brudt ud i lys lue igen – i forbindelse med kommende nye bødesatser for hvad begge organisationer kalder bagatelagtige lovovertrædelser. Folketinget har førstebehandling af de nye love torsdag.

ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, kalder det nye lovforslag med bødeforhøjelser et gedigent selvmål fra hvad betegnes som beskyttelsesfløjen i dansk vejtransport, og i DTL, Dansk Transport og Logistik, ved man godt, at det er dem, der hentydes til.

”Vi er også lidt uforstående overfor kritikken fra ITD, for alle ved jo, at vi har kæmpet for at stoppe den ulovlige cabotagekørsel, der udføres af udenlandske vognmænd. Vi har faktisk også protesteret imod, at Trafikstyrelsen nu benytter lejligheden til at hæve en række bødesatser ganske voldsomt, siger underdirektør Ove Holm, DTL.

Ikke første stramning i år
Hos ITD er man irriteret over, at danske bus- og lastbilvognmænd endnu engang kan se frem til at få strammet bødeskruen – til trods for at de allerede én gang har fået justeret bøderne i vejret inden for det seneste års tid.

”Torsdag førstebehandler Folketinget nemlig et lovforslag, der vil sætte bøderne i vejret for overtrædelser af transportens markedsregler i Danmark. Lovforslaget udspringer af diskussionerne om udenlandske lastbilers indenrigskørsel i Danmark, siger Poul Bruun, erhvervspolitisk chef i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

Ifølge ITD er det for at sikre Danmark imod eventuelle beskyldninger om international konkurrenceforvridning, at Trafikstyrelsen samtidig har valgt at skrive bødeforhøjelser ind i forslaget for overtrædelser af den danske godskørselslov.

Stigninger på 200 procent
Der er tale om generelle forhøjelser på op til et par hundrede procent. Kravet om højere bøder til udlændingene rammer dermed de danske vognmænd som en boomerang, som ITD udtrykker det.
Og kritikken af bl.a. DTL er voldsomt formuleret – om end at man ikke direkte nævner DTL.

”Ønsket om de højere bøder kommer fra et par organisationer, hvis gentagne og højlydte svar på den udenlandske konkurrence i det indre marked er god gammeldags protektionisme. De må sidde med en sær smag i munden nu, hvor deres lobbyindsats reelt kan betyde, at deres egne medlemmer får strammet bødeskruen endnu engang. Det ligner et gedigent selvmål, siger Poul Bruun.

Han ved godt, at spørgsmålet om bødestørrelser er uvæsentligt for de vognmænd, der undlader at overtræde reglerne.

Ude af proportion
”Det er heldigvis også langt de fleste. Problemet er bare, at proportionerne for længst har forladt debatten om de udenlandske lastbilers kørsel i Danmark, og derfor er de bøderammer, der nu lægges op til, også helt ude af proportion, siger Poul Bruun.

Han peger blandt andet på, at et forkert udfyldt fragtdokument ifølge lovforlaget vil medføre en bøde på 5.000 kr. Det samme gælder, hvis chaufføren har glemt at medbringe sin kørselstilladelse i bilen – også selv om dokumentet kan tilvejebringes, og alle relevante tilladelser er i orden. Er der flere fejl i dokumentationen, dobles bøden på de 5.000 kr. op i forhold til antallet af fejl.

”Banale fejl og forglemmelser bør ikke kunne udløse så store bøder, uanset om bilen er dansk eller udenlandsk. En advarsel eller en langt mindre bøde bør være en del af paletten. Men den skingre form, som debatten om udlændingene har haft, har helt blæst disse fair og rimelige trin ud af bødestigen, siger Poul Bruun.

Bøder på 35.000 kr.
Han understreger, at ITD støtter op om høje bøder for alvorlige overtrædelser af markedsreglerne. Men han savner generelt rimelige proportioner i de bødesatser, der lægges op til.

”Den udenlandske lastbil, der én gang kommer til at køre en indenrigstur for meget, straffes ifølge forslaget med den højeste bødesats på 35.000 kr. Det forekommer besynderligt, at man ikke gemmer den højeste sats til den lastbil, der flere gange og systematisk overtræder reglerne. Vi skal passe på, at vi ikke kriminaliserer selve det at køre med lastbil i iveren efter at lægge begrænsninger ud for udlændingene, siger Poul Bruun.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk