Af Finn Bruun

Fint med dialog, siger ITD, mens DTL lover: Vi kan nå endnu længere. Organisationerne deltager i arbejdet.
 
Det er den nye transportminister Pia Olsen Dyhr, der nu har besluttet, at der skal udarbejdes en grøn køreplan for, hvordan transportsektoren på kort og lang sigt skal arbejde frem mod klima-målsætningerne.

– Det er regeringens målsætning, at der skal ske en markant reduktion af CO2-udledningen på 40 pct. i 2020 sammenlignet med 1990. Regeringen ønsker også, at det danske samfund skal være uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050, fremhæver ministeren, som samtidig anerkender, at samfundet er helt afhængigt af effektiv transport.

Kræver køreplan
Det kræver en køreplan, der skitserer rækken af virkemidler, der kan tages i brug, og ikke mindst timingen i dette frem mod 2020 og 2050. Helt overordnet vil der være fokus på tre hovedemner: effektivisering, nye drivmidler og adfærdsændringer. Også transportsektoren skal være fossilfri i 2050.

– Der er tale om en helt nødvendig og vigtig opgave, som ikke er nem at løse for samfundet som sådan og slet ikke i transportsektoren. Derfor skal vi være mere bevidste om hvad vi gør nu, der kan bringe os i mål på lang sigt, udtaler ministeren og nævner, at det for godstransporten handler om at udnytte de muligheder, der bl.a. er for at bruge modul-vogntog eller distribuere gods i byerne på en anden måde.

Udspillet er en forlængelse af den klimaplanen, regeringen netop har udgivet.

Samme ønsker som ministeren
Hos ITD fastslår erhvervspolitisk chef Poul Bruun, at transportbranchen har samme ønsker som ministeren:

”Vi vil transportere mere gods for hver liter diesel og vride ekstra kalorier ud af transportsystemet. Det giver gevinst for miljøet, reducerer trængslen og slår ikke mindst positivt igennem på vognmændenes bundlinje. Vi ser klare ITD-aftryk i ministerens oplæg til en proces, og det tager vi selvfølgelig positivt imod, siger han og glæder sig især over ministerens ønske om at arbejde tæt sammen med erhvervslivet. To følgegrupper skal involvere forskellige parter. Transporterhvervets organisationer, heriblandt ITD, er med i den ene følgegruppe.

Også hos DTL er der opbakning.
”DTL har længe været i gang med en klima- og miljøindsats ud fra de forhåndenværende muligheder på markedet. Vores indsats har vist, at vi kan komme langt med små skridt i den enkelte virksomhed, og frem for alt har vi kunnet komme i gang med det samme- Vi skal og kan nå endnu længere med en koordineret indsats, der forener de politiske visioner med de teknologiske landvindinger i forening med økonomien i transporterhvervet, siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Der nedsættes to følgegrupper, hvor den første har deltagelse af transportorganisationerne: 3F, DI transport, Dansk Erhverv, FDM, DTL, ITD, Danske busvognmænd, Rederiforeningen, Trafikselskaberne i Danmark og Danske Havne.

I den anden deltager grønne organisationer og repræsentanter for teknologierne: Teknologirådet, Concito, Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Cyklist Forbund, Partnerskabet for brint og brændselsceller, Landbrug & Fødevarer, Energi- og Olieforum, repræsentant for gas-sektoren, Dansk Elbil Alliance, De Danske Bilimportører, BioRefining Alliance og WWF.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk