Den svenske regeringen arbejder på at flytte godstransporter, der skal over lange afstande, fra lastbiler til jernbaner og vandveje.

Det oplyser statsminister Stefan Löfven og klima- och miljøminister Åsa Romson på det svenske site DN Debatt, der udgives af Dagens Nyheter.

Samtidig vil regeringen i Sverige indføre en afstandsbaseret skat for vejslitage, som også skal omfatte udenlandske køretøjer. Dermed bliver der ens vilkår for alle i vognmandsbranchen.

Udslip og vejslid
Målet med udslip fra lastbiler samt vejslid er en del af reformerne, som samarbejdsregeringen – bestående af  Socialdemokraterna og Miljøpartiet samt Vänsterpartiet – er fremkommet med.

På sigtvil man hæve skatterne for køretøjer, der forurener for meget. Samtidig vil regeringen støtte lokale klimainvesteringer gennem økonomisk støtte samt medfinansiering af miljøprogram for byer – for at mindske biltrafik og forbedre kollektiv trafik.

”Indsatserne for at få en bilsammensætning, som ikke er så afhængig af fossilt brændstof, skal intensiveres. Regeringen vil derfor indføre et system, hvor mere grønne køretøjer præmieres med en bonus ved købet af dem. Biler, der slipper mere CO2 ud, bliver derimod beskattet hårdere,” skriver de to svenske politikere.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk