I årevis har DTL-Danske Vognmænd kæmpet for ordnede forhold for varebiler og i foråret kom der et politisk flertal på plads – uden om regeringen. Transportministeren forsøger nu reelt at sende arbejdet til hjørnespark.

Det er uacceptabelt, mener Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd.

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) viser i et folketingssvar til Christian Rabjerg Madsen (S) ingen større interesse for en regulering af vare- og kurerbilsområdet under 3.500 kg om kørsel for fremmed regning.

Stiller lang tidsplan op
Ministeren stiller ganske vist en lang tidsplan op med henblik på fremsættelse af et lovforslag i oktober i 2017, men han vil helst afvente EU-Kommissionens vejtransportpakke.

Østergaard peger på, at DTL-Danske Vognmænd og deres netværk for varebiler har gjort opmærksom på problemerne med social dumping, unfair konkurrence, skattesnyd, fusk med overførselsindkomster og manglende arbejdsmiljøhåndhævelse i store dele af varebilssektoren.

”Betydelige dele af branchen, herunder en række fremtrædende DTL-medlemmer, er meget bevidste om problemerne – og har derfor længe kæmpet for en regulering af området. Nu sender ministeren reelt sagen til hjørnespark, under dække af EU. Det er helt uacceptabelt.” siger Erik Østergaard.

Forkert grundlag
DTL havde lugtet lunten, da et lovudkast om spørgsmålet ikke var på regeringens lovprogram i sidste uge, trods vedtagelsen af B165 udenom regeringen i foråret.

”Ministeren har jo ved enhver lejlighed forsøgt at få det til at se ud som om hundredtusindvis af varebilsejere ville blive ramt af en regulering, trods det åbenlyst urigtige i dette: Forslaget skulle alene vedrøre kørsel for fremmed regning – i omegnen af 5.000 virksomheder,” fastslår Erik Østergaard.

Kan DTL ikke leve med
DTL direktøren er utilfreds med Ministerens måde at behandle sagen.

Schmidt vil – skriver han i sit svar på en henvendelse fra Christian Rabjerg Madsen (S) –  inddrage branchen i et forløb frem mod en høring til næste sommer og en fremsættelse om et år.

Ministeren vil i gøre et dansk initiativ for området afhængig af Kommissionens såkaldte vejpakke. Men det kan DTL-direktøren ikke leve med.

DTL’s fakta:
”For det første har Folketinget et flertal, som ønsker en regulering, og der ligger en vedtagelse om at regeringen skal følge op med lovinitiativer. For det andet er det langt fra sikkert, at kommissionen kommer til at berøre spørgsmålet om ordnede forhold for varebiler, hvorved vi kan komme til at vente meget længe. For det tredje betyder det, at ministeren, og dermed regeringen, åbenbart vil se gennem fingre med, at en del af en branche systematisk omgår ordnede arbejdsvilkår, ansætter personer der modtager overførselsindkomst samtidig med, at de kører som chauffører, osv. Og for det fjerde tilsidesætter det de seriøse aktører i branchen, som selv efterlyser ordentlige spilleregler, og som i dag døjer med unfair konkurrence. Jeg synes ikke, det er klædeligt, at ministeren forsøger at dække sig under, at man afventer EU, for det smadrer et dansk transportmarked i ventetiden”, siger Erik Østergaard.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk