Det er en sort dag for tusindvis af diesel-last- og varebiler samt -personbiler. Den øverste tyske forbuds-forvaltningsdomstol i Leipzig har i dag afgjort, at dieselbiler kan udelukkes fra centrale dele af tyske byer.

Målet er at nedbringe antallet af skadelige partikler.

Afgørelsen vil nok tænde håber om et lignende tiltag i andre byer i Europa – bl.a. København.

Det er miljøorganisationen DUH, der har ført sagen mod bilbyerne Stuttgart og Düsseldorf, hvor Mercedes-Benz har nogle af deres største fabrikker. Bl.a. bygges varebilen Sprinter i Düsseldorf, mens hovedsædet ligger i Stuttgart.

Drejer sig 70 byer

”Det er delstaterne Baden-Württemberg og Nordrhein-Westfalen, der har bragt sagerne op til domstolen i Leipzig. Lavere retsinstanser har tidligere afgjort, at kørselsforbud er et reelt værktøj, der kan tages i brug for at begrænse udledningen,” skriver TV2.

Men i alt drejer sagen sig om forbud mod at køre diesel i 70 byer, men i 37 byer er bestemmelserne for NOx emissioner væsentlig overskredet .

Men sagen er nok ikke færdigbehandlet – og før i september 1919 kan dieselbiler i hvert fald ikke forbydes i Stuttgart, skriver det tyske fagblad Automobilwoche.

Følges op med lovgivning

Afgørelsen i Leipzig kan heller ikke stå alene, men skal udmøntes i en lovgivning på området. Men også de to tyske byer skal bevise, at deres nuværende planer om at mindske forureningen også kan gennemføres.

Problemet er især, at ejerne af de mange dieselkøretøjer er nervøse over, hvor meget bilerne så taber i værdi – og hvor meget, der skal investeres i bl.a. nye elektriske og gasdrevne varebiler. Også hele spørgsmålet om dispensationer til håndværkerbiler skal løses. Det gælder også udrykningskøretøjer.

Der er en udvej ifølge industrien

Men også den tyske bilindustri vil gå langt for at undgå et totalt forbud.

Matthias Wissmann, præsident for den tyske bilindustri VDA, sagde før afgørelsen, at man også kunne komme forureningen til livs uden at forbyde diesel-bilerne i byerne – efterhånden som bilparken og udstødningssystemerne blev moderniseret.

Problemet er dog også, at Tyskland har EU på nakken, fordi landet forurener for meget.

Ifølge Reuters er kun 2,7 millioner ud af totalt 15 mio. dieselbiler i Tyskland udstyret med nyeste Euro 6 miljø teknologi.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk