Af Finn Bruun

Søfartsstyrelsen inviterer i samarbejde med Trafikstyrelsen, EMUC og CENSEC til det danske e-navigation seminar ”Fra blå drømme til blå virksomhed” den 20.-21. august.

Seminaret er en kickstart af Søfartsstyrelsens ”Strategi for e-Navigation” og holdes i relation til initiativet ’Lean Ship of the future’, som er et dansk e-navigation seminar under overskriften ”Fra blå Drømme til blå virksomhed”.

”Fremtiden for informationsudveksling i søfarten kan sammenlignes med internettets indtog på landjorden. Det kan ændre, hvordan vi navigerer, administrerer og driver forretning, lyder der fra Søfartsstyrelsen.

Fastholde og udnytte momentum
Ideen er at fastholde og udnytte det momentum, der er opnået i IMO’s e-navigation strategi til at fremme både sikkerhed til søs og vækst i det maritime Danmark gennem offentligt privat innovationssamarbejde med et bredere sigte.

Seminaret er på dansk og holdes på Arne Jakobsensvej 15, København S, og er for hele Det blå Danmark.

Målgruppen er rederier, havne, skibsagenter, landtransport, myndigheder, forskning, producenter af bl.a. udstyr og software inden for navigation, kommunikation, IT/data og sikkerhed.

På seminarets første dag deles viden aktivt. Baseret på konkrete udfordringer – defineret af deltagerne – gennemføres business-to-business innovationsworkshops på dag 2.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk