FDM fortæller, at cirka 300.000 danskere årligt tager på ferie med campingvogn – men endnu flere kører hver dag kører faktisk hver dag rundt med trailere, som kræver præcis samme opmærksomhed. Reglerne for påhængskøretøjer er stort set identiske.

Både for trailer og campingvogn gælder det, at den skal være pakket rigtigt. Er køretøjet overlæsset, er det ikke blot ulovligt, det udgør også en sikkerhedsrisiko.

Derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler, inden man kører afsted på turen. For campingvognen gælder det bl.a. at den vejet. Det skriver FDMs magasin Fri.

Pas på fugten
”Alt det der er i læsset på køretøjet, indgår også i totalvægten. Det vil sige det gods, man fylder på – samt køretøjet i sig selv. Hvad mange ikke ved er dog, at en trailer og især en campingvogn med tiden suger fugt, hvilket føjer til totalvægten. Det betyder, at vognen ofte er tungere, end man lige tror, og så kan man ikke have lige så meget med”, siger Jan Olsen, teknisk konsulent hos FDM.

På siden af køretøjet skal der være en påskrift, der viser dets tilladte totalvægt og last, altså vægte der aldrig må overskrides. Her tæller al last og inventar med i vægten af lasten. Derfor kan det være en god ide at få campingvognen vejet, så man ved, hvor mange kilo gods, man kan tage med.

Problemer med overlæs
Hvis køretøjet for tungt, går det ud over sikkerheden. For eksempel kan et for tungt læs påvirke opbremsning, og særligt hvis man skal bremse og undvige, kan det give problemer.

Ved overlæs vil der være en forøget risiko, hvis vogntoget skulle komme i slinger, og det kan i værste tilfælde havarere. Det er derfor vigtigt, at vogntoget er stabilt.

Et godt tip fra FDM er, at placere det tungeste gods nederst – og gerne i midten og over aksen.

Tjek kugletrykket
”Desuden har kugletrykket stor betydning i forhold til stabilitet”, siger Søren Holten Jacobsen, chefinstruktør hos FDM Sjællandsringen.

Kugletrykket er den vægt der ligger på anhængertrækket. Man kan investere i en kugletryksmåler, så man nemt kan kontrollere kugletrykket, som typisk skal ligge mellem 50 og 100 kg afhængig af påhængskøretøjet.

Typisk skal fem procent af den faktiske totalvægt hvile på kuglen, dog højst hvad bilen, tilkoblingsanordningen og påhængskøretøjet er beregnet til, fortæller man hos FDM.

Dæk og dæktryk
Dæktrykket er også meget vigtigt for trailerens stabilitet, og har afgørende betydning for vogntogets evne til at bremse og undvige.

Sørg derfor for, at dæktrykket er på max i forhold til instruktionsbogen på både trailer og trækkende enhed. Man kan eventuelt investere i en dæktryksmåler. Og tjek også at dækkene ikke er for gamle og møre.

Moderne biler har trailer stabilitetskontrol, hvor bilens esc-system tager højde for udskridninger. En del nyere trailere og campingvogne har også en form for trailer-stabilitetssystemer – og stabilitetssystemer  skal man gå efter, når man skal ud og købe både ny biler samt trailer og campingvogn.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk