Andre landes chauffører kan i reglen godt nok at køre en lovlig cabotage-tur i Danmark og være ude af landet kort tid derefter – men østeuropæiske lastbilchauffører vælger at holdes deres lovpligtige 45 timers ugehvil efter køre-hviletids bestemmelserne rundt omkring på danske rastepladser.

”DTL ser generelt store problemer med ulige konkurrence og social dumping. Overnatning i lastbilen i de lange hvileperioder er samtidig en indikation på, at chauffører tilsyneladende opholder sig i landet mere end normalt er, hvis det blot var for en tilsluttende tur i forbindelse med en international kørsel, siger underdirektør Ove Holm, Dansk Transport og Logistik”.

Politiet har ikke ressourcer
Men han tror ikke, at politiet har ressourcer til at besøge de mange chauffører under deres lange ophold.

”Det er berettiget at spørge, om ikke politiets ressourcer kan bruges bedre, da det er meget ressourcekrævende at bevise en overtrædelse af den karakter. Og hvis resultatet blot bliver, at chaufføren afkorter hvilet til under 45 timer eller sover i et telt uden for lastbilen, så har vi ikke nået meget”.

Socialt kritisable forhold
Ove Holm fremhæver, at DTL er fortaler for, at der skal en langt bredere indsats til at få skovlen under de store problemer med ulige konkurrence fra østeuropæiske chauffører, der lever under socialt kritisable forhold.

”DTL er derfor meget tilfreds med, at politiet har fået tilført ekstra 17,5 mio. kr. årligt til kontrol af cabotage-reglerne, og at politiet generelt opruster sin indsats over for hele tungvognsområdet ved oprettelse af tre tungvognscentre i Danmark. Om det skal kaldes et særligt lastbilpoliti er ikke så vigtigt”, siger Ove Holm.

TV Nord dækker sagen
Nordjyske TV Nord har dækket sagen intenst i forgangne weekend, hvor de østeuropæiske chauffører for åben skærm indrømmede, at de opholdt sig i bilen i de lovpligtige 45 timers hvil – og følger formentlig sagen ved at tage med lokale politikere.

Nordjyderne er som mange andre indbyggere trætte af at opleve udenlandske chauffører  bosætte sig i deres førerhuse, når de skal have deres lange ugentlige hvil.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk